exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Skelbiamas profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, konkursas 2021 metų veiklai vykdyti

Galioja iki

2020-12-30

Priimame profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, 2021 m. veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškas.

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, tokio juridinio asmens ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys Lietuvos Respublikoje (teatras, koncertinė įstaiga, trupė, ansamblis, cirkas, scenos meno informacijos centras, scenos menų centras, kūrybinis inkubatorius ir kita), siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų veiklai vykdyti, kuris yra Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 5 straipsnio nustatyta tvarka pripažintas profesionaliojo scenos meno įstaiga ir vykdantis veiklą.

Profesionaliojo scenos meno įstaigos veikla turi atitikti bent du prioritetus:

1. aukšti veiklos rodikliai, pristatant Lietuvos profesionalųjį scenos meną užsienyje;

2. aukšti veiklos rodikliai, vykdant profesionaliojo scenos meno veiklas Lietuvoje;

3. profesionaliojo scenos meno prieinamumas visoms šalies visuomenės grupėms;

4. aukšti veiklos rodikliai, pristatant užsienio profesionalųjį scenos meną Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. ĮV-681 patvirtintame Profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, veiklos dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos apraše nurodytos detalios finansavimo taisyklės ir pateiktos reikalingos priedų formos.

Paraiškas prašome atsiųsti / pristatyti iki 2020 m. gruodžio 30 d. adresu:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

J. Basanavičiaus g. 5

LT-01118 Vilnius 

Ant voko būtina užrašyti „Profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, 2020 metų veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiška konkursui / kuratorius – Indrė Šimeliūnė“

Elektroninį paraiškos variantą ir priedus ( .doc ir PDF formatu siųsti):

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės

vyriausiajai specialistei Indrei Šimeliūnei

el. p. indre.simeliune@lrkm.lt

Telefonas pasiteirauti (8) 67 19 45 56

Kultūros ministerijai teikiamas popierinis paraiškos su priedais variantas bei siunčiama ir elektroninė paraiškos su priedais kopija elektroniniu paštu (paraiška, sąmata, veiklos programos ataskaita ir veiklos programa − doc. formatu, o patalpų panaudos, nuomos sutarties kopija − PDF formatu).

Paraiškos pateikimo data laikoma: siunčiant paštu – pašto spaude pažymėta siuntos išsiuntimo data, pristatant Kultūros ministerijai tiesiogiai – paraiškos gavimo registracijos data.