Skelbiamas konkursas profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, 2022 metų veiklai vykdyti

Galioja iki

2021-12-15

Kultūros ministerija priima profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, 2022 m. veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraiškas.

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, tokio juridinio asmens ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys Lietuvos Respublikoje (teatras, koncertinė įstaiga, trupė, ansamblis, cirkas, scenos meno informacijos centras, scenos menų centras, kūrybinis inkubatorius ir kita), siekiantis gauti valstybės biudžeto lėšų veiklai vykdyti, kuris yra Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 5 straipsnio nustatyta tvarka pripažintas profesionaliojo scenos meno įstaiga ir vykdantis veiklą.

Profesionaliojo scenos meno įstaigos veikla turi atitikti bent du prioritetus:

1. aukšti veiklos rodikliai, pristatant Lietuvos profesionalųjį scenos meną užsienyje;

2. aukšti veiklos rodikliai, vykdant profesionaliojo scenos meno veiklas Lietuvoje;

3. profesionaliojo scenos meno prieinamumas visoms šalies visuomenės grupėms;

4. aukšti veiklos rodikliai, pristatant užsienio profesionalųjį scenos meną Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. ĮV-681 patvirtintame Profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionalinis, valstybinis ar savivaldybės teatras ar koncertinė įstaiga, veiklos dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos apraše nurodytos detalios finansavimo taisyklės ir pateiktos reikalingos priedų formos.

Ministerijai turi būti pateikiamos pasirašytos paraiškos (jos gali būti pasirašytos el. parašu arba pasirašytos ir nuskenuotos ar nufotografuotos) su Tvarkos apraše nurodytais dokumentais (paraiška, sąmata, veiklos programos ataskaita ir veiklos programa − doc. formatu, o patalpų panaudos, nuomos sutarties kopija − PDF formatu) variantas. Paraiškos turi būti atsiųstos nurodytu elektroniniu paštu.

Pasirašytas paraiškas Kultūros ministerijai prašome pateikti iki 2021 m. gruodžio 15 d. (įskaitytinai) el. p. dmm@lrkm.lt. Prie laiško adresatų prašome pridėti ir Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausiosios specialistės Indrės Šimeliūnės el. p. indre.simeliune@lrkm.lt.

Telefonas pasiteirauti: 8 671 94 556.

Paraiškos pateikimo data laikoma elektroninio laiško gavimo data.