Skelbiamas dokumentų priėmimas Jaunojo muzikos atlikėjo premijai gauti

Galioja iki

2023-02-15

Kultūros ministerija skelbia dokumentų priėmimą Jaunojo muzikos atlikėjo premijai gauti.

Kandidatais premijai gauti gali būti siūlomi jaunieji menininkai (asmenys nuo 14 iki 35 metų) arba jaunųjų menininkų kolektyvai.

Jaunojo muzikos atlikėjo premijos dydis yra 750 eurų. Premija gali būti skiriama laimėjusiam Lietuvos ir tarptautinius muzikos atlikėjų konkursus muzikos atlikėjui arba paskirstoma po lygiai keletui konkursus laimėjusių muzikos atlikėjų ar kolektyvui. Premija taip pat gali būti skiriama konkursą laimėjusio muzikos atlikėjo pedagogui (pedagogams), padalinant premiją po lygiai konkursą laimėjusiam muzikos atlikėjui (atlikėjams) ir atlikėją konkursui paruošusiam pedagogui (pedagogams).

Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti kultūros ir meno srityje veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Vienas fizinis ar juridinis asmuo gali siūlyti ne daugiau nei vieną kandidatą.

Siūlydami kandidatus Jaunojo muzikos atlikėjo premijai gauti fiziniai ir juridiniai asmenys turi pateikti:

1) savo rekomendaciją;

2) kandidato(-ų) kūrybinės ir pedagoginės veiklos aprašymą;

3) kandidato(-ų) asmens tapatybės dokumento kopiją;

4) kandidato(-ų) konkursuose laimėtų diplomų kopijas ir, jeigu yra, profesionalių meno vertintojų* straipsnių kopijas ir /arba kūrinių (audio, video) įrašus, pateiktus aktyviomis nuorodomis.

(*Profesionalus meno vertintojas – aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą kultūros ir meno srityje ir skelbiantis šios veiklos rezultatus monografijose, studijose, recenzijose ir straipsniuose Lietuvoje ir (ar) užsienyje.)

Jaunojo menininko premijų skyrimo nuostatus rasite čia.

Dokumentus siųskite adresu:

Teikimas Jaunojo muzikos atlikėjo premijai gauti

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

 El. p. [email protected]

KARTU SU DOKUMENTAIS PATEIKIAMAS SKAITMENINIS VISŲ DOKUMENTŲ VARIANTAS PDF FORMATU (1 RINKMENA PDF FORMATU – 1 SUJUNGTAS DOKUMENTAS).

Dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 15 dienos (imtinai).

Informaciją dėl dokumentų pateikimo teikia Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė Jolanta Meiduvienė (8 608 45 492, [email protected]).