Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programos paraiškų teikimo terminai 2023 m. (mobilumas)

Galioja iki

2023-09-28

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa (Nordic – Baltic Mobility Programme for Culture) vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos kultūros ministerijų iniciatyva. Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos institucija „Nordic Culture Point“ (Helsinkyje).

Programos moduliai: mobilumas, bendradarbiavimo tinklai, menininkų rezidencijos.

Mobilumo finansavimas. Mobilumo veiklų finansavimas suteikia menininkams ir kultūros srities darbuotojams galimybę keliauti, užmegzti naujus ir stiprinti turimus ryšius Šiaurės ir Baltijos šalių regione, keistis žiniomis ir patirtimis, pristatyti savo kūrybą, skatinti domėjimąsi šio regiono menu ir kultūra, kartu su kolegomis iš kitų šalių dalyvauti bendroje veikloje – parodose, konferencijose, seminaruose, meno ir kultūros tyrimų veikloje.

Finansavimas skiriamas mobilumo veikloms, vykdomoms tarp Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių ir teritorijų: Danijos, Estijos, Suomijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos ir Alandų salų.

Paraiškos priimamos tris kartus per metus:

2023 m. sausio 3 d. – 31 d.

2023 m. vasario 27 d. – kovo 27 d.

2023 m. rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 28 d.

Paraiškos priimamos iki nurodytos dienos 15:59 val.

Informacija