Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programos paraiškų teikimo terminai 2023 m. (menininkų rezidencijos)

Galioja iki

2023-02-09

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa (Nordic – Baltic Mobility Programme for Culture) vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos kultūros ministerijų iniciatyva. Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos institucija „Nordic Culture Point“ (Helsinkyje).

Programos moduliai: mobilumas, bendradarbiavimo tinklai, menininkų rezidencijos.

Menininkų rezidencijų finansavimas. Paraiškas gali teikti rezidencijų organizacijos, taip pat organizacijos, įstaigos ir grupės, dirbančios su naujų rezidencijų iniciatyvomis meno ir kultūros srityje. Paraiškoje nurodytas centras turi būti Šiaurės šalyje (Alandų salose, Danijoje, Farerų salose, Grenlandijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje) arba Baltijos šalyje (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje).

Finansavimas gali būti skiriamas visoms meno ir kultūros sritims. Parama leidžia rezidencijoms priimti menininkus iš kitų Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių. Finansavimas padengia kelionės, pragyvenimo ir kitas tiesiogiai susijusias išlaidas.

Paraiškos priimamos vieną kartą per metus:

2023 m. sausio 9 d. – vasario 9 d.

Paraiškos priimamos iki nurodytos dienos 15:59 val.

Informacija