Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programos paraiškų teikimo terminai 2023 m. (bendradarbiavimo tinklai)

Galioja iki

2023-09-21

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa (Nordic – Baltic Mobility Programme for Culture) vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos kultūros ministerijų iniciatyva. Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos institucija „Nordic Culture Point“ (Helsinkyje).

Programos moduliai: mobilumas, bendradarbiavimo tinklai, menininkų rezidencijos.

Bendradarbiavimo tinklų finansavimas. Šis finansavimas skirtas sudaryti galimybę kultūros srities darbuotojams plėtoti partnerystes ir mokytis vieniems iš kitų. Paraiškas gali teikti asmenys, grupės, organizacijos ir institucijos, veikiantys įvairiose kultūros ir meno srityse. Galimos dvi skirtingos finansavimo rūšys – trumpalaikis tinklų finansavimas (iki 12 mėn.) ir ilgalaikis tinklų finansavimas (iki 36 mėn.). Finansuojama veikla apima susitikimų sesijas, konferencijas, dirbtuves, darbuotojų  mainus, bendrus mokymus, platformų tarptautiniams projektams kūrimą ir kt.

Finansuojami tinklaveikos projektai, vykdomi mažiausiai trijų partnerių iš skirtingų Šiaurės ir (ar) Baltijos šalių (Alandų salų, Danijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos).

Paraiškos priimamos tris kartus per metus.

Trumpalaikių bendradarbiavimo tinklų finansavimas:

2023 m. sausio 23 d. – vasario 23 d.

2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugsėjo 21 d.

Ilgalaikių bendradarbiavimo tinklų finansavimas:

2023 m. sausio 23 d.  –  vasario 23 d.

Informacija