Priimamos paraiškos Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijoms

Galioja iki

2021-10-01

Kultūros ministerija perspektyvius jaunus kūrėjus kasmet paskatina Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijomis. Šių metų kandidatus šioms premijoms galima siūlyti iki spalio 1 dienos.

Kandidatais premijas gauti gali būti jaunieji menininkai nuo 14 iki 35 metų arba jaunųjų menininkų kolektyvai.

Metų debiuto premija, kurios dydis yra 700 Eur, skiriama už geriausią jaunojo menininko arba jaunųjų menininkų kolektyvų debiutą profesionaliojo meno srityje per vienerius kalendorinius metus (laikotarpiu nuo vienerių metų rugpjūčio 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 1 d.), išsiskyrusį kūrybiniu novatoriškumu ir gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų.

Penkios Jaunojo kūrėjo premijos, kurių kiekvienos dydis yra 900 Eur, skiriamos jauniesiems menininkams arba jaunųjų menininkų kolektyvams už pastarųjų trejų metų kūrybą, gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų ir sulaukusią visuomenės pripažinimo.

Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti kultūros ir meno srityje veikiantys juridiniai ar fiziniai asmenys – profesionalūs menininkai arba meno vertintojai. Vienas fizinis ar juridinis asmuo gali siūlyti ne daugiau nei vieną kandidatą Metų debiuto ar Jaunojo kūrėjo premijai gauti.

Siūlydami kandidatus Metų debiuto premijai gauti fiziniai ar juridiniai asmenys turi pateikti:

1. savo rekomendaciją nurodant, kuriai premijai siūloma kandidatūra;

2. kandidato (-ų) kūrybinės veiklos aprašymą;

3. kandidato (-ų) asmens tapatybės dokumento kopiją;

4. profesionalių meno vertintojų apie kandidato(-ų) kūrybinę veiklą straipsnių kopijas;

5. siūlomų premijuoti kandidatų debiuto (koncerto, dailės ar fotoparodos, knygos, kino filmo, vaidmens, spektaklio ir pan.) aprašymą nurodant debiuto pobūdį, vietą, laiką, kūrinius ir kitus svarbius su debiutu susijusius faktus;

6. debiuto metu rodytos, atliktos, publikuotos kūrybos pavyzdžių medžiagą (garso, vaizdo), pateiktą aktyviose nuorodose, kitą medžiagą priklausomai nuo debiuto metu pristatytos kūrybos pobūdžio.

Siūlydami kandidatus Jaunojo kūrėjo premijoms gauti fiziniai ar juridiniai asmenys turi pateikti:

1. savo rekomendaciją nurodant, kuriai premijai siūloma kandidatūra;

2. kandidato (-ų) pastarųjų trejų metų kūrybinės veiklos aprašymą nurodant visų kandidatų kūrybinės veiklos rezultatus, gautus apdovanojimus, stipendijas, stažuotes ir pan., kitus svarbius kūrybinės veiklos faktus;

3. kandidato (-ų) asmens tapatybės dokumento kopiją;

4. profesionalių meno vertintojų apie kandidato (-ų) kūrybinę veiklą straipsnių kopijas;

5. per pastaruosius trejus metus kandidato (-ų) rodytos, atliktos, publikuotos kūrybos pavyzdžių medžiagą (garso, vaizdo), pateiktą aktyviose nuorodose, kitą medžiagą priklausomai nuo kūrybos pobūdžio.

Dokumentų laukiama adresu:

Teikimas Jaunojo menininko premijai gauti
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

Kartu su dokumentais pateikiamas skaitmeninis visų dokumentų variantas PDF formatu (1PDF formatas). Dokumentų laukiama iki spalio 1 dienos.

Informacija pasiteirauti: Jolanta Meiduvienė, tel. 8 608 45492, el. p. jolanta.meiduviene@lrkm.lt