Priimamos paraiškos Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijoms gauti

Galioja iki

2018-09-10

Kviečiame iki 2018 m. rugsėjo mėn. 10 d. teikti siūlymus 2018 metų Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijoms gauti.

Jotvingių premija skiriama kasmet už per pastaruosius dvejus metus išleistą geriausią poezijos knygą (skaičiuojant nuo vieno Poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito).

Jaunojo jotvingio premija skiriama už geriausią jauno autoriaus poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleistą per pastaruosius dvejus metus (skaičiuojant nuo vieno Poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito). Jaunojo jotvingio premija gali būti skiriama kūrėjui, išleidusiam knygą iki 35 metų, arba vyresnio amžiaus kūrėjui, išleidusiam pirmąją originaliosios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą.

Kandidatus premijoms gali teikti leidyklos, meno kūrėjų asociacijos ir kūrybinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paraiškoje turi būti nurodytas knygos autorius, pavadinimas, leidykla, išleidimo  metai, ISBN. Siūlant kandidatą Jaunojo jotvingio premijai reikia nurodyti jo gimimo metus.

Teikimus siųsti elektroniniu paštu: [email protected] , tel. Nr. +370 608 477 12.