Priimami siūlymai apdovanoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“

Galioja iki

2019-07-19

Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (toliau – Garbės ženklas) skiriamas aukščiausiu apdovanojimu Lietuvos kultūrai ir menui labiausiai nusipelniusiems asmenims pagerbti. Kiekvienais metais gali būti skiriami ne daugiau nei šeši Garbės ženklai.

Garbės ženklas gali būti skiriamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už dešimties pastarųjų metų veiklą kultūros ir meno srityje.

Kandidatus siūlyti gali juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie turi pateikti reikiamus dokumentus:

1. Laisvos formos siūlymą (pavyzdys);

2. Kandidato gyvenimo aprašymą (CV);

3. Pastarųjų dešimties metų veiklos kultūros ir meno srityse aprašymą.

Prašome siūlymus ir prie jo pridedamus dokumentus siųsti Lietuvos paštu, elektroniniu paštu (jolanta.meiduviene@lrkm.lt; giedre.beniusyte@lrkm.lt) arba pristatyti iki 2019 m. liepos 19 d. adresu:

Profesionaliosios kultūrinės ir tarptautiškumo politikos įprasminimo skyrius (204 kab.)

Kultūrinės edukacijos politikos skyrius (207 kab.)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Jono Basanavičiaus g. 5 , LT-01118 Vilnius

Daugiau informacijos:

Giedrė Beniušytė, tel. 8 608 45605, el. p. giedre.beniusyte@lrkm.lt

Kultūros ministerijos garbės ženklo „Nešk savo ženklą ir tikėk“ nuostatai