Priimami prašymai dėl Paramos gavėjo statuso suteikimo

Galioja iki

2019-02-20

Kultūros ministerija kviečia Meno kūrėjų statusą turinčius asmenis teikti prašymus dėl Paramos gavėjo statuso suteikimo.

Prašymai suteikti Paramos gavėjo statusą priimami iki 2019 m. vasario 20 d. (imtinai).

Meno kūrėjai, 2017–2018 m. pateikę prašymą ir gavę Paramos gavėjo statusą bei unikalų 8 skaitmenų paramos gavėjo kodą, iš naujo prašymų teikti neturi. Prašymas teikiamas tik vieną kartą.

Meno kūrėjas, siekiantis įgyti paramos gavėjo statusą, Kultūros ministerijai (el. paštu dmm@lrkm.lt arba adresu J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius) turi pateikti:

1. Prašymą suteikti paramos gavėjo statusą, kuriame nurodoma informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (tel. numeris, el. pašto adresas) ir sutikimas skelbti asmens vardą ir pavardę bei unikalų 8 skaitmenų paramos gavėjo identifikacinį kodą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Prašymo formą galite rasti: čia

Daugiau informacijos apie dokumentų priėmimą, nagrinėjimą ir tvarkymą rasite Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklėse: čia

Kita teisinė informacija:

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas

Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymo už gautą paramą tvarka yra reglamentuota Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo nuostatose, todėl kviečiame atidžiai susipažinti su šio dokumento nuostatomis.

Informaciją dėl dokumentų pateikimo teikia Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Meiduvienė (tel. 8 608 45 492, el. p. jolanta.meiduviene@lrkm.lt).