Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija priima kandidatų siūlymus Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti

Galioja iki

2022-09-01

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos skiriamos konkurso būdu, komisijai atrenkant geriausių kūrinių, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtų per pastaruosius 7 metus, ir kūrinių, kaip ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną, kūrėjus.

Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną kūrėją ar kultūros ir meno kūrėjų kolektyvą premijai gauti už reikšmingiausius kūrinius, sukurtus per pastaruosius septynerius metus ir vieną kūrėją už kūrinius, sukurtus ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną metu. Komisijos narys negali būti siūlomas premijai gauti.

Kūrėją teikiantis juridinis asmuo Kultūros ministerijai turi pateikti:

Rekomendaciją, kurioje nurodyta:

      1.1. juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;

      1.2. ar kūrėjas siūlomas už ilgametį kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną,

      1.3. ar kūrėjas siūlomas už pastarųjų 7 metų kūrybą;

      1.4. argumentai, kodėl kūrėją vertėtų apdovanoti Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.

Rekomendacijos priedus:

      2.1. kūrėjo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;

      2.2. pastarųjų 7 metų reikšmingų kūrinių sąrašą, jeigu kūrėjas siūlomas už pastarųjų 7 metų kūrybą.

 Tuo atveju, jeigu Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai siūlomas kultūros ar meno kūrėjų kolektyvas, prašome rekomendaciją ir priedus pateikti dėl kiekvieno kolektyvo nario.

Kūrėją teikiantis juridinis asmuo papildomai gali pateikti skaitmeninę vaizdinę medžiagą, kuri kartu su rekomendacija ir priedais teikiama Kultūros ministerijos el. pašto adresu [email protected].

Rekomendacija turi būti pasirašyta juridinio asmens arba jo įgalioto asmens parašu.

Rekomendacija ir priedai Kultūros ministerijai pateikiami kaip 1 byla PDF formatu.

Rekomendacija ir priedai teikiami Kultūros ministerijai elektroninio pašto adresu [email protected].  

Dokumentai siunčiami iki 2022 m. rugsėjo 1 d (imtinai).

Informacija pasiteirauti: +370 608 45496, [email protected].