Kvietimas teikti paraiškas kultūros paso paslaugų atrankai

Galioja iki

2018-08-07

Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija kviečia kultūros ir meno įstaigas, menininkus ir kultūros edukatorius teikti paraiškas kultūros paso paslaugų atrankai.

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems kultūros paso atrankos kriterijus atitinkančias kultūros ir meno paslaugas.

Kvietimo sąlygos

Kultūros paso paslaugų atrankoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą, ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurie užsiima kultūros ir (ar) meno renginių, kultūrinės edukacijos užsiėmimų ir (ar) kultūros ir meno renginių, papildytų kultūrine edukacija, organizavimo veikla.
Paslaugos turi būti skirtos Lietuvos pradinių klasių mokiniams, kai paslauga gali naudotis klasė (-s) ar kelių klasių sudaryta grupė.
Vienos paslaugos kaina, suapvalinta iki euro (be centų), vienam mokiniui turi būti nuo 1 euro iki 5 eurų. Mokinius lydintiems asmenims / mokytojams paslauga turi būti teikiama nemokamai.
Vienas paslaugos teikėjas gali teikti neribotą paraiškų, atitinkančių reikalavimus, skaičių, tačiau kiekvienai paslaugai teikiama atskira paraiška.

Ekspertinio vertinimo metu bus vertinama, ar teikiamos paslaugos atitikimas šiuos kultūros paso paslaugų atrankos kriterijus:

paslauga yra aukštos meninės ir kultūrinės vertės ir (ar) pasitelkiama šiuolaikiška kultūros raiškos ar kultūros paveldo aukštos kokybės komunikavimo forma;
paslaugos turinys yra aktualus mokiniams, taikomi kūrybingi ir inovatyvūs / interaktyvūs metodai;
paslauga prisideda prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, kultūros patirčių įvairovės bei ugdo kūrybingumą ir kritinį mąstymą;
paslauga stiprina kultūrinį identitetą ir sąmoningumą;
paslauga mokiniams bus teikiama metus ar ilgiau;
paslauga pritaikyta tikslinei mokinių amžiaus grupei;
paslaugos teikėjai atsižvelgia ir siekia užtikrinti specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių dalyvavimą.

Paraiškų teikimo terminas

2018.07.24 – 2018.08.07 (iki 23:59 val.)

Kaip pateikti paraišką?

Susipažinkite su Kultūros paso paslaugų atrankos 2018 metų tvarkos aprašu.
Tinkamai lietuvių kalba užpildykite elektroninę paraišką, kurią rasite paspaudę šią nuorodą: Kultūros paso paslaugų atrankos 2018 m. elektroninė paraiška švietimo portale emokykla (skiltyje „Edukacija“).
Prisekite papildomą medžiagą:

paslaugos teikėjo įstaigos vadovo parašu patvirtintą įstatų, nuostatų ar kt. kopiją arba individualios veiklos pažymos kopiją PDF formatu, jei šie dokumentai yra viešai prieinami internete, pateikite nuorodą (privaloma);
papildomą paslaugos turinio aprašymą ar pagalbinę / metodinę medžiagą, skirtą mokytojui / mokiniui PDF formatu (neprivaloma).

Patikrinkite, ar tinkamai užpildėte paraišką ir ją pateikite. Tik tinkamai užpildžius privalomus laukelius galėsite pateikti paraišką.
Tinkamai pateikus paraišką į paraiškoje nurodytą el. pašto adresą, bus atsiųstas automatinis pranešimas, kad jūsų paraiška priimta ir nurodomas paraiškos registracijos numeris.

Paraiškos priimamos tik užpildžius Kultūros paso paslaugų atrankos 2018 m. elektroninę paraišką švietimo portale www.emokykla.lt (skiltyje „Edukacija“). Po nurodyto termino paraiškos nepriimamos.

 

Kilus klausimams dėl kvietimo sąlygų ar paraiškos pildymo, kreipkitės

el. paštu: [email protected] arba tel.: 8 608 45 502 arba 8 608 45 605.

Kilus techniniams nesklandumams, pildant paraišką, prašome kreiptis

el. paštu: [email protected] arba tel.: 8 5 2356154.

 

Papildoma informacija:

Kultūros paso koncepcija

Kultūros paso paslaugų atrankos 2018 m. tvarkos aprašas

Švietimo portalas emokykla (skiltis „Edukacija“)