Kvietimas teikti paraiškas kultūros mobilumo stipendijoms gauti iš Azijos-Europos fondo (ASEF)

Galioja iki

2019-12-15

Europos-Azijos fondas (ASEF) nuo 2017 m. vykdo kultūros mobilumo iniciatyvą „Mobility First! – ASEF Cultural Mobility Initiative“. Ši iniciatyva – tai specialios mobilumo stipendijos (travel grants), skirtos menininkams ir kultūros profesionalams, norintiems vykti į konferencijas, forumus, festivalius, bienales, rezidencijas, partnerių susitikimus, taip pat tiriamiesiems vizitams, trumpos trukmės tinklaveikai ir kt. Europoje, Azijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

Dėmesys skiriamas šioms sritims:

- Įgūdžių perdavimas / keitimasis žiniomis (Skills transfer / knowledge exchange)

- Meno ir kultūros inovacijos (Innovation in arts & culture)

- Vietos plėtra (Local development)

- Meno ir socialiniai klausimai: meno ir menininkų vaidmuo visuomenėje (Art and social issues: the role of art & artists in society)

Galimi pareiškėjai:

1) Pavieniai asmenys-menininkai / kultūros specialistai (išvykstamieji vizitai). Paraiškos forma rasite: čia 

2) Organizacijos-meno organizacijos (atvykstamieji vizitai). Paraiškos forma: čia

Tvarkaraštis

2-asis kvietimas: paraiškos priimamos nuo 2019 m. vasario 15 d. iki kovo 15 d., rezultatai – balandžio 15 d., kelionės laikotarpis – nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d.

3-asis kvietimas: paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d., rezultatai – gegužės 31 d., kelionės laikotarpis – nuo birželio 15 d. iki spalio 31 d.

4-asis kvietimas: paraiškos priimamos nuo 2019 m. gegužės 15 d. iki birželio 15 d., rezultatai – nuo liepos 15 d., kelionės laikotarpis – nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 15 d.

Daugiau informacijos apie kultūros mobilumo iniciatyvą „Mobility First! – ASEF Cultural Mobility Initiative“ (stipendijų dydžiai, reikalavimai ir kt.) rasite: čia 

Plačiau: http://asef.org/index.php/projects/themes/culture/4621-mobility-first!--asef-cultural-mobility-initiative-2019