Kvietimas „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“

Galioja iki

2023-06-30

Iki 2023 m. birželio 30 d. pareiškėjai, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kviečiami teikti paraiškas pagal Kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės
„Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklos „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklę „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“.

Išsamesnė informacija