Kvietimas kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijoms siūlyti projektų idėjas iniciatyvai „Northern Spaces for Creative Innovation“

Galioja iki

2022-02-15

Šiaurės dimensijos partnerystė kultūros srityje (NDPC) ir Europos kultūros institutų tinklas EUNIC kviečia kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus organizacijas siūlyti idėjas tarpsektoriniam bendradarbiavimui ir inovacijoms Šiaurės dimensijos partnerystės šalyse skatinti. Iniciatyva Northern Spaces for Creative Innovation siekiama ieškoti bendradarbiavimo modelių, kurie susietų kultūros ir kūrybinių industrijų sritį su skaitmeniniu, ekonomikos, aplinkosaugos, socialiniu, švietimo ir kitais sektoriais taip sukuriant tarpsektorinę bendradarbiavimo ekosistemą.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą ir paraiškų teikimą.

Paraiškų teikimo terminas: 2022 m. vasario 15 d.