Kvietimai teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programai 2022 m. (mobilumas)

Galioja iki

2022-09-26

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa (Nordic – Baltic Mobility Programme for Culture) vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos kultūros ministerijų iniciatyva. Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos institucija Nordic Culture Point (Helsinkyje).

Programos moduliai: mobilumas, bendradarbiavimo tinklai, menininkų rezidencijos.

Mobilumo finansavimas. Paraiškas gali teikti profesionalūs menininkai ir kultūros darbuotojai, aktyviai dalyvaujantys meno ir kultūros veikloje (pvz. kuratoriai, prodiuseriai, grožinės literatūros vertėjai, kultūros leidinių redaktoriai, meno ir kultūros tyrėjai) įvairiose kultūros ir meno srityse.

Finansavimas skiriamas mobilumo veikloms, vykdomoms tarp Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių ir teritorijų: Alandų salų, Danijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Finansavimas padengia iki 14 dienų trukmės vizito kelionės, nakvynės ir pragyvenimo išlaidas.

Paraiškos priimamos tris kartus per metus:

2022 01 03 – 2022 01 31

2022 02 28 – 2022 03 28

2022 08 29 – 2022 09 26

Paraiškos priimamos iki nurodytos dienos 15:59 val.

Daugiau informacijos apie mobilumo finansavimą.

Daugiau informacijos apie kultūros mobilumo programą ir jos modulius, taip pat visus reikalavimus, sąlygas ir anksčiau finansuotus projektus rasite programos administratoriaus Nordic Culture Point tinklalapyje.