Kvietimai teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programai 2022 m. (bendradarbiavimo tinklai)

Galioja iki

2022-09-20

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa (Nordic – Baltic Mobility Programme for Culture) vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos kultūros ministerijų iniciatyva. Programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos institucija Nordic Culture Point (Helsinkyje).

Programos moduliai: mobilumas, bendradarbiavimo tinklai, menininkų rezidencijos.

Bendradarbiavimo tinklų finansavimas. Šis finansavimas skirtas sudaryti galimybę kultūros srities darbuotojams plėtoti partnerystes ir mokytis vieniems iš kitų. Paraiškas gali teikti asmenys, grupės, organizacijos ir institucijos, veikiantys įvairiose kultūros ir meno srityse. Galimos dvi skirtingos finansavimo rūšys – trumpalaikis tinklų finansavimas (iki 12 mėn.) ir ilgalaikis tinklų finansavimas (iki 36 mėn.). Finansuojama veikla apima susitikimų sesijas, konferencijas, dirbtuves, darbuotojų  mainus, bendrus mokymus, platformų tarptautiniams projektams kūrimą ir kt.

Finansuojami tinklaveikos projektai, vykdomi mažiausiai trijų partnerių iš skirtingų Šiaurės ir (ar) Baltijos šalių (Alandų salų, Danijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos).

Trumpalaikių tinklų finansavimui paraiškos priimamos du kartus per metus:

2022 01 24 – 2022 02 24

2022 08 20 – 2022 09 20

Ilgalaikių tinklų finansavimui paraiškos priimamos vieną kartą per metus:

2022 01 24 – 2022 02 24

Paraiškos priimamos iki nurodytos dienos 15:59 val.

Daugiau informacijos apie bendradarbiavimo tinklų finansavimą.

Daugiau informacijos apie kultūros mobilumo programą ir jos modulius, taip pat visus reikalavimus, sąlygas ir anksčiau finansuotus projektus rasite programos administratoriaus Nordic Culture Point tinklalapyje.