Kviečiame teikti paraiškas Baltijos kultūros fondo paramai gauti

Galioja iki

2023-02-22

Baltijos kultūros fondas skelbia naują finansavimo konkursą. Paraiškų priėmimas vyksta iki 2023 m. vasario 22 d.

Baltijos kultūros fondo tikslas – skatinti Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą ir stiprinti Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros tarptautiškumą per bendrus kultūros projektus ir renginius. Nuo 2019 m. Baltijos kultūros fondo lėšomis finansuojami jungtiniai Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros projektai, lėšos projektams skiriamos kasmet. Baltijos kultūros fondas finansuoja profesionalius architektūros, vaizduojamųjų menų, dizaino, literatūros, muzikos, scenos menų, bibliotekų, muziejų, archyvų bei tarpdisciplininius projektus.

Rotaciniu principu Fondą administruoja nacionaliniai kultūros fondai, keisdamiesi kas trejus metus; projektų finansavimo administravimą nuo 2022 m. vykdo Latvijos valstybinis kultūros rėmimo fondas.

Paraiškų teikimo tvarka

Daugiau apie fondą