Kviečiame teikti paraiškas Baltijos kultūros fondo paramai gauti

Galioja iki

2021-02-20

Baltijos kultūros fondas skelbia naują finansavimo konkursą. Paraiškų priėmimas vyksta iki 2021 m. vasario 20 d.

Baltijos kultūros fondo tikslas – skatinti Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą ir stiprinti Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros tarptautiškumą per bendrus kultūros projektus ir renginius. Nuo 2019 m. Baltijos kultūros fondo lėšomis finansuojami jungtiniai Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros projektai, lėšos projektams skiriamos kasmet.

Baltijos kultūros fondas finansuoja profesionalius architektūros, vaizduojamųjų menų, dizaino, literatūros, muzikos, scenos menų, bibliotekų, muziejų, archyvų bei tarpdisciplininius projektus. Rotaciniu principu Fondą administruoja nacionaliniai kultūros fondai, keisdamiesi kas trejus metus; Estijos kultūros fondas yra pirmasis, koordinuojantis Fondo veiklą.

Paraiškų teikimo tvarka ir forma – Baltijos kultūros fondo tinklalapyje

Daugiau apie Fondą