Kviečiame teikti dokumentus Kultūros centrų premijoms gauti

Galioja iki

2023-06-15

Kultūros centrų premijomis siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei.

Kasmet yra skiriamos trys premijos. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).

Premijos kultūros centrams skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią ir kryptingą veiklą šiose srityse:

  • už mėgėjų meno ir (ar) dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, (ir) ar už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą;
  • už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, ir (ar) už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą;
  • už vietos ar regiono kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą.

Kultūros centrus premijoms gauti turi teisę siūlyti fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti juridiniai asmenys, veikiantys kultūros srityje, išskyrus Lietuvos nacionalinį kultūros centrą, Lietuvos savivaldybių asociaciją, asociaciją „Kultūros savivaldos kolegija“, Lietuvos kultūros centrų asociaciją (jų atstovai yra Kultūros centrų premijų skyrimo vertinimo komisijos nariai), ir savivaldybių institucijos (toliau – pareiškėjai). Pareiškėjas kandidatą premijai gauti atskiroje kategorijoje gali siūlyti vieną kultūros centrą iš vienos savivaldybės.

Pareiškėjai Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui pateikia šiuos dokumentus:

  • užpildytą Kultūros centrų premijų skyrimo paraiškos anketos formą;
  • ne mažiau kaip dvi laisvos formos rekomendacijas. Pareiškėjas negali teikti rekomendacijos dėl savo pasiūlyto kandidato.

Kultūros centrų premijų skyrimo nuostatai

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. birželio 15 d.

Paraiška pateikiama vienu iš šių būdų:

1. Skenuotą paraišką siųskite el. p. adresu [email protected] nurodydami laiško pavadinime „Kultūros centrų premija. Paraiška“.

2. Popierinę paraišką (originalą) siųskite adresu:

        Lietuvos nacionalinis kultūros centras

        Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124, Vilnius,

        ant voko nurodydami „Kultūros centrų premija. Paraiška“.

Pašto žymeklyje nurodyta išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip 2023 m. birželio 15 d. 

Papildomą informaciją teikia Lietuvos nacionalinio kultūros centro Kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė Jurgita Aleknavičienė, tel. +370 526 26 088, el. p. [email protected].