Kviečiame siūlyti kandidatus Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti

Galioja iki

2021-09-01

Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija priima siūlymus dėl kandidatų gauti Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos skiriamos konkurso būdu, komisijai atrenkant geriausių kūrinių, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtų per pastaruosius 7 metus, ir kūrinių, kaip ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną, kūrėjus.

Vienas juridinis asmuo kultūros ir meno premijai gauti gali siūlyti vieną kūrėją ar kultūros ir meno kūrėjų kolektyvą – už reikšmingiausius kūrinius, sukurtus per pastaruosius 7 metus, ir vieną kūrėją – už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną. Komisijos narys negali būti siūlomas kultūros ir meno premijai gauti.

Kūrėją teikiantis juridinis asmuo Kultūros ministerijai turi pateikti:

1. Rekomendaciją, kurioje nurodyta:

     1.1. juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono Nr., el. pašto adresas;

     1.2. ar kūrėjas siūlomas už ilgametį kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną,

     1.3. ar kūrėjas siūlomas  už paskutinių 7 metų kūrybą;

     1.4. argumentai, kodėl kūrėją vertėtų apdovanoti Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.

2. Rekomendacijos priedus:

      2.1 kūrėjo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;

      2.2. paskutinių 7 metų reikšmingų kūrinių sąrašą, jeigu kūrėjas siūlomas už paskutinių 7 metų kūrybą.

Tuo atveju, kai Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai siūlomas kultūros ar meno kūrėjų kolektyvas, prašome rekomendaciją ir priedus  pateikti dėl kiekvieno kolektyvo nario.

Kūrėją teikiantis juridinis asmuo papildomai gali pateikti skaitmeninę vaizdinę medžiagą, kurį kartu su Rekomendacija ir priedais teikiama Kultūros ministerijos elektroniniu pašto adresu dmm@lrkm.lt  

Rekomendacija turi būti pasirašyta juridinio asmens arba jo įgalioto asmens  parašu.

Rekomendacija ir priedai  Kultūros ministerijai pateikiami kaip 1 byla PDF formatu.

Rekomendacija ir priedai  teikiami Kultūros ministerijai elektroninio pašto adresu dmm@lrkm.lt  

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugsėjo 1 d. (imtinai).