Kviečiame siūlyti kandidatus gauti Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją

Galioja iki

2019-09-01

Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija priima siūlymus dėl kandidatų gauti Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos skiriamos konkurso būdu, komisijai atrenkant geriausių kūrinių, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtų per pastaruosius 7 metus, ir kūrinių, kaip ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną, kūrėjus.

Vienas juridinis asmuo kultūros ir meno premijai gauti gali siūlyti vieną kūrėją ar kultūros ir meno kūrėjų kolektyvą – už reikšmingiausius kūrinius, sukurtus per pastaruosius 7 metus, ir vieną kūrėją – už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną. Komisijos narys negali būti siūlomas kultūros ir meno premijai gauti.

Juridinis asmuo, teikdamas kūrėją Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti, komisijai kasmet iki rugsėjo 1 d. turi pateikti kūrėją teikiančio juridinio asmens rekomendaciją, kurioje nurodyta:

1) juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, kontaktiniai duomenys;

2) juridinio asmens argumentai, kodėl kūrėją vertėtų apdovanoti Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija;

3) kūrėjo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas;

4) kūrėjo kūrinių, už kuriuos siūloma skirti premiją, sąrašas (kūrinių sąrašas pateikiamas atskiru dokumentu).

Kai Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai siūlomas kultūros ar meno kūrėjų kolektyvas, prašome minėtus dokumentus pateikti dėl kiekvieno kolektyvo nario.

Prašome visus nurodytus dokumentus siųsti paštu arba pristatyti iki 2019 m. rugsėjo 1 d. adresu:

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė (201 kab.)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius

Daugiau informacijos: tel.  860845496, el. p.  Elena.Vilkiene@lrkm.lt.