Kviečiame prisidėti prie telkiamo Kultūrinės edukacijos koordinatorių mokyklose tinklo

Galioja iki

2021-06-30

Siekdami, kad kultūra ir menas kuo dažniau būtų pasitelkiami ugdymui, kviečiame šiuo metu dirbantį Kultūros paso koordinatorių ar kitą bendruomenės narį sustiprinti kompetencijas kultūrinės edukacijos srityje ir įsitraukti į formuojamą Kultūrinės edukacijos koordinatorių mokyklose tinklą. Šis tinklas tai – sudėtinė Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto, kuriame numatoma sustiprinti kultūrinės edukacijos koordinatorių tinklą Lietuvos mokyklose, dalis.  

Projekto metu ketinama apmokyti 400 asmenų, kurių dalyvavimas naudingas kultūros ir meno pasitelkimui mokyklose. Numatomos veiklos projekte – 24 akad. val. mokymai (skaidomi į mokymų sesijas), kuriuose bus pristatytos kultūrinės edukacijos koordinatoriaus veiklos mokykloje, pagilintas suvokimas apie kultūrinių patirčių įvairovę ir prasmę, apie kultūrinės edukacijos teikiamas galimybes giliam, visapusiškam vaikų ugdymui, apie kultūrinę kompetenciją, iš ko ji susideda ir kaip reiškiasi, kokios veiklos ją ugdo, bus pagilintas suvokimas, kaip kultūrinės edukacijos veiklos gali būti naudojamos kryptingai, siekiant mokyklos tikslų įgyvendinimo, nuoseklios ir visapusiškos asmenybės ūgties. Mokymai vyks rugsėjo–lapkričio mėnesiais. Dalyvių vietų skaičius ribotas, dalyvio anketą kviečiame užpildyti iki birželio 30 d.  

Kontaktinis asmuo: rasa.stugliene@lnb.lt, 868213304.