Kviečiame nevyriausybines organizacijas pasidalinti informacija apie savo veiklas, susijusias su UNESCO konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo sritimis

Galioja iki

2020-03-02

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas ir Kultūros ministerijos įsteigta Darbo grupė UNESCO konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimui užtikrinti kreipiasi į Lietuvos kultūros ir kūrybinio sektoriaus nevyriausybines organizacijas, kviesdama pasiūlyti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų 2016–2019 m. vykdytas ryškiausias veiklas, programas ir priemones, kurios galėtų būti aprašytos Lietuvos III ciklo periodinėje ataskaitoje apie UNESCO konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimą. Ataskaita bus teikiama UNESCO 2020 m.

UNESCO konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo aprėpia 11 sričių (kultūros politiką, medijas, skaitmeninę aplinką, pilietinę visuomenės įtrauktį, NVO, menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą, kultūros prekių ir paslaugų cirkuliaciją, tarptautines sutartis ir susitarimus, nacionalinius darnaus vystymosi planus ir politiką, tarptautines darnaus vystymosi programas, lyčių lygybę, menininkų laisves) ir skatina:

  1. pripažinti išskirtinį šiuolaikinės kultūros raiškos, kultūrinių prekių ir paslaugų pobūdį (ekonominis ir kultūriniai aspektai);
  2. taikyti priemones, skirtas kultūros raiškos įvairovei, prekių ir paslaugų kūrybai, gamybai, platinimui ir prieigai;
  3. sudaryti sąlygas informuotoms, skaidrioms ir įtraukioms kultūros valdymo sistemoms rastis ir plėtotis.

Jei manote, kad Jūsų atstovaujama nevyriausybinė organizacija 2016–2019 m. vykdė inovatyvias ir paveikias veiklas, programas ir priemones, kurios siejasi su UNESCO konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo sritimis, bei matote prasmę šia informacija dalintis tarptautiniu mastu, labai prašome iki kovo 2 d. atsiųsti užpildytą anketą anglų kalba (el. paštu milda@unesco.lt).