Kviečiame Meno kūrėjų statusą turinčius asmenis teikti prašymus dėl Paramos gavėjo statuso suteikimo

Galioja iki

2022-02-20

Prašymai suteikti Paramos gavėjo statusą priimami iki 2022 m. vasario 20 d. (imtinai).

Meno kūrėjai, 2017–2021 metais pateikę prašymą ir gavę paramos gavėjo statusą bei unikalų 8 skaitmenų paramos gavėjo kodą, iš naujo prašymų teikti neturi. Prašymas teikiamas tik vieną kartą.

Meno kūrėjas, siekiantis įgyti paramos gavėjo statusą, Kultūros ministerijai (el. paštu [email protected] arba adresu J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius) turi pateikti:

1. prašymą suteikti paramos gavėjo statusą, kuriame nurodoma informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (tel. numeris, el. pašto adresas) ir sutikimas skelbti asmens vardą ir pavardę bei unikalų 8 skaitmenų paramos gavėjo identifikacinį kodą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Prašymo forma.

Daugiau informacijos apie dokumentų priėmimą, nagrinėjimą ir tvarkymą rasite Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklėse.

Kita teisinė informacija:

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas
Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatai
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo

Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaitymo už gautą paramą tvarka yra reglamentuota Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo nuostatose, todėl kviečiame atidžiai visus susipažinti su šio dokumento nuostatomis.

Informaciją dėl dokumentų pateikimo teikia Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė Jolanta Meiduvienė Tel. 8 608 45 492, el. p. [email protected]