Kultūros ministerija skelbia dokumentų priėmimą ministerijos įsteigtoms 2020 metų premijoms gauti

Galioja iki

2020-11-15

Pretendentus premijoms galima siūlyti iki 2020 m. lapkričio 15 d.

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymais, sąrašus rasite premijų nuostatuose.

Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui

Dokumentus siųsti Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupei.

Kontaktai pasiteirauti: tel. 8 608 45515, el. p. janina.krusinskaite@lrkm.lt

Nuostatai: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.353602/asr

3 premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą

Dokumentus siųsti Kultūros paveldo politikos grupei.

Telefonas pasiteirauti 8 608 45638.

Nuostatai: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.356417/OZXVfWCclk

Premija už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose

Dokumentus siųsti Kultūrinės edukacijos politikos grupei.

Telefonas pasiteirauti 8 608 45631.

Nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a6881c00d3111ebb74de75171d26d52

2 premijos už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus (viena premija skiriama muziejininkui, kita – restauratoriui)

Dokumentus siųsti Atminties institucijų politikos grupei.

Telefonas pasiteirauti 8 608 45982.

Nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.374AE5A14890/jwMaChKAyb

Premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose

Dokumentus siųsti Atminties institucijų politikos grupei.

Telefonas pasiteirauti 8 608 45 980.

Nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.624F697D227F/asr

3 premijos už publicistinius kūrinius

Dokumentus siųsti Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupei.

Telefonas pasiteirauti 8 608 45998.

Nuostatai: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.331370/asr

Bronio Savukyno premija

Dokumentus siųsti Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupei.

Telefonas pasiteirauti 8 608 45998.

Nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.30A5BF4BDFFA/asr

3 kultūrinės edukacijos premijos

Dokumentus siųsti Kultūrinės edukacijos politikos grupei.

Telefonas pasiteirauti 8 608 47714.

Nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/78481510fa4811e99681cd81dcdca52c