Kultūros ministerija skelbia Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursą

Galioja iki

2020-06-12

Kultūros ministerija skelbia Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursą, kurio tikslas – inicijuoti scenos meno kūrinių pagal klasikinę ir šiuolaikinę lietuvių literatūrą eskizų / ištraukų sukūrimą (toliau – scenos meno kūrinys), skatinant scenos meno kūrėjų iniciatyvą ir meninę saviraišką, stiprinant lietuvių literatūros ir teatro tarpusavio ryšius. 

Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso nuostatai.

Scenos meno kūrinius paruošusias kūrybines grupes ar atlikėjus (toliau – pretendentas) gali siūlyti Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo nustatyta tvarka pripažintos profesionaliojo scenos meno įstaigos (toliau – pareiškėjai).

Atlikimas privalo būti organizuojamas vadovaujantis nurodyto sprendimo sąlygomis, nutarimo reikalavimais ir rekomendacijomis repeticijoms.

Teikdami paraišką pareiškėjai įsipareigoja 2020 m. birželio 18–19 d. (laikas bus patikslintas sulaukus visų pasiūlymų) Varėnos kultūros centre atlikti teikiamą konkursui naują scenos meno kūrinį, kurio trukmė negali viršyti 20 minučių.

Teikiant paraiškas Kultūros ministerijai kartu su laisvos formos siūlymu privaloma pateikti informaciją apie scenos meno kūrinį:

1. lietuvių literatūros kūrinio, pagal kurį sukurtas scenos meno kūrinys, autoriaus vardą ir pavardę, scenos meno kūrinio pavadinimą, žanrą, planuojamo scenos meno kūrinio kūrybinės grupės narių – režisieriaus, aktoriaus (-ių), kompozitoriaus, dailininko ir kt. – vardus ir pavardes;
2. scenos meno kūrinio peržiūrą organizuojančio asmens vardą ir pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
3. scenos meno kūrinio aprašymą.

Paraiškas prašome pristatyti iki 2020 m. birželio 12 d. 12 val. adresu:

„Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursas“
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J. Basanavičiaus g. 5
LT-01118 Vilnius 

arba skenuotą atsiųsti el. paštu dmm@lrkm.lt 

Taip pat prašome el. paraiškos variantą word formatu siųsti Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausiajai specialistei Indrei Šimeliūnei el. p. indre.simeliune@lrkm.lt

Telefonas pasiteirauti +370 6 719 4556.