Kultūros ministerija priima siūlymus apdovanoti garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“

Galioja iki

2022-08-12

Aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas – garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ skiriamas Lietuvos kultūrai ir menui labiausiai nusipelniusiems visuomenės veikėjams, meno kūrėjams ir kultūros darbuotojams. Garbės ženklas gali būti skiriamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už dešimties pastarųjų metų veiklą kultūros ir meno srityje. Kasmet gali būti skiriami ne daugiau nei šeši garbės ženklai.

Kandidatus siūlyti gali juridiniai ar fiziniai asmenys. Vienas fizinis ar juridinis asmuo gali siūlyti ne daugiau kaip vieną kandidatą pateikdamas reikiamus dokumentus:

1. Siūlymą (žr. nuostatų priedą);

2. Kandidato pastarųjų dešimties metų kūrybinės veiklos kultūros ir meno srityse aprašymą.

Prašome siūlymus ir pridedamus dokumentus siųsti paštu, elektroniniu paštu [email protected] arba pristatyti iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. adresu:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Jono Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

Kultūros ministerijos garbės ženklo „Nešk savo ženklą ir tikėk“ nuostatai

Daugiau informacijos:

Giedrė Beniušytė, tel. 8 608 45605, el. p. [email protected]