Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti

Galioja iki

2021-10-08

Paraiškas galima teikti iki 2021 m. spalio 8 d.

Vyriausybės kultūros ir meno premija skiriama Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams (toliau – pretendentai) už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus.

Pretendentus siūlyti turi teisę Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai (toliau – organizacijos).

Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną pretendentą arba vieną pretendentų kolektyvą.

Pretendentas tais pačiais metais negali būti teikiamas Vyriausybės kultūros ir meno premijai ir Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti.

Organizacija, teikdama paraišką, pristato:

  1. organizacijos vadovo pasirašytą rekomendaciją, kurioje išsamiai ir argumentuotai atskleidžiami pretendento ypatingi nuopelnai Lietuvos kultūrai ir menui. Rekomendacijoje turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, kontaktiniai duomenys;
  2. pretendento kūrybinės veiklos aprašymą (pageidautina ne daugiau kaip 2 psl.);
  3. pretendento kontaktus: mob. telefono numerį, el. pašto adresą.

Pretendento vardas ir pavardė pateikiami tokie, kokie įrašyti asmens dokumente.

Paraiška pateikiama vienu iš šių būdų:

  1. skenuotą paraišką (pasirašytą rekomendaciją, kūrybinės veiklos aprašą, pretendento kontaktus) siųskite el. p. adresu dmm@lrkm.lt nurodant laiško pavadinime „Vyriausybės kultūros ir meno premijos. Paraiška“.
  2. popierinę paraišką (originalą) siųskite adresu:

         Kultūrinės edukacijos politikos grupė,

         Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius.

         Ant voko nurodykite Vyriausybės kultūros ir meno premijos. Paraiška“.

Papildomai būtina pateikti rekomendacijos bei kūrybinės veiklos aprašymo skaitmenines kopijas „Word“ formatu (be parašų) el. p. adresu vilija.vysniauskiene@lrkm.lt.

Bendra informacija

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, įvertinusi siūlomų pretendentų veiklą Lietuvos kultūros ir meno kontekste, atrenka asmenis, kuriems rekomenduoja skirti premijas. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų. Nuo 2008 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžio. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvams. Premija, skiriama pretendentų kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam šio kolektyvo nariui. Pakartotinai siūlyti pretendentą galima praėjus 5 metams po premijos skyrimo.

Išsamesnę informaciją teikia Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė, tel. 8 608 45 612, el. p. vilija.vysniauskiene@lrkm.lt.