Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti

Galioja iki

2019-10-01

Vyriausybės kultūros ir meno premija skiriama Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams (toliau – pretendentai) už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus.

Pretendentus siūlyti  turi teisę Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai (toliau – organizacijos).

Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną pretendentą arba vieną pretendentų kolektyvą.

Pretendentas negali tais pačiais metais būti teikiamas Vyriausybės kultūros ir meno premijai ir Nacionalinei kultūros ir meno premijai.

Organizacija, teikdama paraišką, pristato:

1. organizacijos vadovo pasirašytą rekomendaciją, kurioje išsamiai ir argumentuotai  atskleidžiami pretendento nuopelnai Lietuvos kultūrai ir menui;

2. pretendento kūrybinės veiklos aprašymą (pageidautina ne daugiau kaip 2 psl.);

3. pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

4. pretendento asmeninius kontaktus.

Popierinę paraišką (originalą) siųskite adresu:

Kultūrinės edukacijos politikos grupė,

Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius

Ant voko nurodykite „Vyriausybės kultūros ir meno premijos“

Papildomai būtina pateikti kūrybinės veiklos aprašymo bei rekomendacijos elektronines kopijas Word‘o formate (be parašų) adresu: vilija.vysniauskiene@lrkm.lt.

Paraiškas galima teikti iki 2019 m. spalio 1 d.

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 798 ,,Dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sudėties“, įvertinusi siūlomų pretendentų veiklą Lietuvos kultūros ir meno kontekste, atrenka asmenis, kuriems rekomenduoja skirti premijas. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų. Nuo 2008 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžių. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama pretendentų kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam šio kolektyvo nariui.

Pakartotinai siūlyti pretendentą galima praėjus 5 metams po Vyriausybės kultūros ir meno premijos skyrimo.

Išsamesnę informaciją teikia Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausioji specialistė

Vilija Vyšniauskienė, tel. 8 608 45612, el.p. vilija.vysniauskiene@lrkm.lt