Konkursas dėl salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno renginiai, nuomos išlaidų kompensavimo

Galioja iki

2022-09-20

Priimame paraiškas dėl salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno renginiai, nuomos išlaidų kompensavimo už 2022 metų I pusmetį.

Paraiškas salių nuomos išlaidoms kompensuoti gali teikti Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo nustatyta tvarka profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažintas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, tokio juridinio asmens ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys Lietuvos Respublikoje – teatras, koncertinė įstaiga, trupė, ansamblis, cirkas, scenos meno informacijos centras, scenos menų centras, kūrybinis inkubatorius ir kita, jeigu išpildomos šios sąlygos:

-  renginio metu atliekamas(-i) profesionaliojo scenos meno kūrinys(-iai);

-  juridinis asmuo yra ne biudžetinė įstaiga, neturi nuosavybės teise priklausančios ar patikėjimo teise perduotos salės arba valdo salę nuosavybės ar panaudos teise, tačiau jo paskutiniųjų metų pajamos iš ekonominės veiklos (bilietų pardavimas, patalpų nuoma ir kt.) nepadengia faktinių išlaidų.

Salių nuomos išlaidos kompensuojamos iki 90 procentų, jei renginių metu atlikti profesionaliojo scenos meno kūriniai yra nacionaliniai kūriniai (dėl kūrinio pripažinimo nacionaliniu sprendžia Profesionaliojo scenos meno įstaigų taryba, vertindama paraiškas nustatyta tvarka) arba renginiai, skirti vaikams.

Vilniaus mieste atliktų kitų profesionaliojo scenos meno renginių salių nuomos išlaidos kompensuojamos iki 70 procentų,

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestuose – iki 80 procentų,

kituose miestuose – iki 90 procentų.

Vertinant juridinio asmens paraiškoje nurodytą profesionaliojo scenos meno renginį, prioritetai teikiami:

1) nacionaliniam(-iams) kūriniui(-iams): nacionalinei dramaturgijai ar programai, sudarytai iš lietuvių autorių originalių kūrinių;

2) vaikams skirtam renginiui.

Juridinio asmens paraiškoje nurodytas profesionaliojo scenos meno renginys vertinamas vadovaujantis šiais kriterijais:

1) renginiui skirti Lietuvos ir užsienio apdovanojimai (teatro, šokio, cirko, operos renginiams) ar renginio konceptualumas ir meninė vertė (muzikos, tarpdisciplininio meno, tarpsritiniams renginiams);

2) kūrybinės grupės patirtis ir profesionalumas;

3) renginio viešų atlikimų, parduotų bilietų Lietuvoje ir užsienyje skaičius už paraiškos teikiamą laikotarpį, salių užpildymas (procentais);

4) profesionaliojo scenos meno kūrinio prieinamumas (kvietimų skaičius socialiai pažeidžiamoms grupėms, taikomos nuolaidos ir kita);

5) poveikis visuomenei (kritikų straipsniai, vertinimai, atsiliepimai).

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. rugpjūčio 4 d. Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno renginiai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas ir paraiškos formos yra naujos redakcijos. Dokumentus galima rasti čia

Ministerijai turi būti pateikiama pasirašyta elektroninė paraiška su Tvarkos aprašo 14.2 papunktyje nurodytais dokumentais elektroniniu paštu (PDF formatu). Įstaigos lydraštyje turi būti nurodytas bendras tos pačios įstaigos teikiamų paraiškų skaičius.

Paraiškos pateikimo data laikoma elektroninio laiško su visais reikiamais dokumentais gavimo data.

Pasirašytas paraiškas Kultūros ministerijai prašome pateikti iki 2022 m. rugsėjo 20 d. įskaitytinai:

El. p. [email protected]; CC: Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausiajai specialistei Indrei Šimeliūnei, el. p. [email protected]

Telefonas pasiteirauti 8 671 94 556.