Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių dėmesiui

Galioja iki

2020-09-25

Kultūros ministerija kviečia kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorius, turinčius galiojančią aukščiausiąją arba eksperto kvalifikacinę kategoriją, teikti savo kandidatūras į sudaromą Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisiją (toliau – Atestavimo komisija). Atestavimo komisijos kadencija – 3 metai.

Atestavimo komisijos darbas reglamentuojamas vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ĮV-266 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.

Restauratorius, teikiantis savo kandidatūrą į sudaromą Atestavimo komisiją, Kultūros ministerijai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Laisvos formos prašymą, kuriame būtų nurodyti asmens kontaktiniai duomenys (telefonas, el. pašto adresas);
  2. Dokumento, įrodančio turimą restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją, kopiją;
  3. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą, kartu pridedant ir parengtų publikacijų sąrašą.

Kandidatų dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 25 d.

Dokumentus Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupei galima pateikti elektroniniu formatu elektroninio pašto adresu dmm@lrkm.lt arba paštu Kultūros ministerijai (J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius).

Su Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nuostatais galima susipažinti čia

Kontaktinis asmuo:

Laimis Mikelevičius

Vyriausiasis specialistas

Atminties institucijų politikos grupė

Tel.: +370 608 45982

El. paštas: laimis.mikelevicius@lrkm.lt