Tarptautinės iniciatyvos

ES iniciatyvos

1. 2020 m. gegužės 27 d. nuo 10.00 iki 13.00 val. CET (Lietuvos laiku nuo 11.00 val.) nuotoliniu būdu vyks speciali konferencija, skirta 3D skaitmeniniam kultūros paveldui, siekiant atsparumo, atsigavimo ir tvarumo


Renginio tikslas – išryškinti ir ištirti 3D technologijų ir priemonių vertę krizės metu ir po jos kultūros paveldo sektoriui ir kitiems svarbiems sektoriams tokiems kaip turizmas, kultūros ir kūrybinės industrijos.

Konferencija bus tiesiogiai transliuojama tam skirtame tinklalapyje ir tiesiogiai „YouTube“ kanale.

Galima bus tiesiogiai pateikti klausimus. Programa ir pranešėjai.

 

2. Europeana Communicators internetiniai seminarai „Kultūra iš namų“

- 2020 m. birželio 11 d. 10:00 val. (CEST), Lietuvos laiku 11 val. ŠVIETIMAS. Registracija ir pranešėjai.

- 2020 m. birželio 10, 11 ir 16 dienomis 13:00 val. (CEST), Lietuvos laiku 14 val. MUZIEJAI. Registracija ir pranešėjai.

- 2020 m. gegužės 26 d. 10.00 val. (CEST), Lietuvos laiku 11 val. ARCHYVAI. Seminaro prezentacijos. Vaizdo įrašas.

- 2020 m. gegužės 12 d. 10.00 val. (CEST), Lietuvos laiku 11 val., BIBLIOTEKOS

Seminaras bus įrašomas ir skelbiamas internete. 

3. Europos muziejinių organizacijų tinklas NEMO (Network of European Museums Organisations) parengė ataskaitą apie muziejų veiklą COVID-19 akivaizdoje. Duomenis pateikė 961 muziejus iš 48 šalių. Su ataskaita galima susipažinti čia.

4. Gegužės 9-osios, Europos dienos, manifestas – „Kultūros paveldas: galingas Europos ateities katalizatorius“. Paskelbtas bendras Europos paveldo aljanso, kuris vienija 49 tarptautines su kultūros paveldu susijusias asociacijas, nevyriausybines organizacijas, ir kitus profesinius tinklus manifestas https://pro.europeana.eu/post/europe-day-manifesto-cultural-heritage-a-powerful-catalyst-for-the-future-of-europe

5. Europos skaitmeninė biblioteka Europeana: https://www.europeana.eu/en; Europeana Pro: https://pro.europeana.eu/ 

6. Europos Komisija skelbia konkursą dėl materialaus kultūros paveldo 3D skaitmeninimo kokybės tyrimo. Didžiausia paslaugų sutarties vertė yra 138 999 EUR. Dokumentaciją pateikti iki 2020 m. gegužės 11 d.​ Daugiau informacijos


UNESCO iniciatyvos

Rugpjūčio 27 d. 17 val. Lietuvos laiku rengiamas internetinis seminaras „How can archives, libraries and museums help combat the disinfodemic amid the COVID-19 pandemic?“

Registracija

1. Gegužės 28 d. 12:00 val. ET (Lietuvos laiku 19:00) vyks Carleton universiteto (Kanada) NSERC CREATE paveldo inžinerijos programos ir Nacionalinio Kanados fondo inicijuotas seminaras nuotoliniu būdu „Skaitmeninės platformos paveldo vietovėms 101“ (Digital Platforms for Heritage Places 101).

Kviečiama išplėsti savo paveldo vietovių internetinį profilį per skaitmeninę prieigą ir pasakojimus.

Įvadiniame seminare bus pateikti pagrindai apie žiniasklaidą, įrankius ir platformas, kuriomis galima naudotis, įžvalgos apie fotografiją ir fotogrammetriją bei skaitmeninės informacijos pranašumus.

Pranešėjai ir registracija

2. UNESCO savaitraštis „Kultūra ir COVID-19: poveikio ir reagavimo priemonė“ (Culture & COVID-19: Impact and Response Tracker).

Jame apžvelgiama besikeičianti padėtis ir COVID-19 pandemijos poveikis kultūros sektoriui.

https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker

3. UNESCO interaktyvus iniciatyvų ir projektų kultūros, meno ir švietimo srityse žemėlapis: https://en.unesco.org/covid19/initiatives

Kultūros srities atstovai kviečiami dalintis vykdomomis priemonėmis ir iniciatyvomis vietos ir nacionaliniu lygmeniu pateikiant duomenis čia: https://en.unesco.org/node/add/cultural-initiative

4. UNESCO interaktyvus COVID-19 poveikio nematerialiajam kultūros paveldui poveikio žemėlapis. Skirtas rinkti duomenis, analizuoti. Kviečiame prisidėti prie apklausos čia:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq5PHbM5-kuwswIpVrERlPFwScS5u59LsaYAqLW4SGRUNzFHQjBNMUQ0RDNKSE5DSTc4TFIxOUJBQy4u

5. Pažintis su UNESCO Pasaulio paveldu iš namų (Exploring World Heritage from home with UNESCO). Iniciatyvoje iš Lietuvoje jau dalyvauja Kernavės archeologinė vietovė!

https://en.unesco.org/news/exploring-world-heritage-home-unesco?fbclid=IwAR0c-4yMXzjVzNscpTjdwEqPy_awtmyacS6waJcaZ93IQDTCN5qSKvXg7sA

6. ResiliArt judėjimas menininkams ir kultūros specialistams susiduriantiems su COVID-19

https://en.unesco.org/news/unesco-launches-resiliart-movement-artists-and-cultural-professionals-face-covid-192

7. Švedijos projektas „Wikimedia“, skirtas dalinimuisi  kultūros paveldo duomenimis.

Kviečiame kultūros įstaigas teikti aktualius duomenis.

Šiuo projektu siekiama padidinti kultūros paveldo institucijų duomenų bazę Wikipedijoje. Šiuo metu kai kuriuose pasaulio regionuose trūksta informacijos apie šias institucijas. Siekiama surinkti trūkstamą informaciją ir sukurti didesnę pusiausvyrą pasaulinėje duomenų bazėje, kuria nemokamai galės naudotis daugiau nei 300 kalbų pasaulinė auditorija pagal atvirą licenciją. Padarę šią informaciją matomą ir tyrinėjamą, daugiau žmonių galės sužinoti apie daugelio skirtingų kultūrų kultūros paveldą.

Kontaktinis asmuo: john.andersson@wikimedia.se

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-24