Į Lietuvą atvykstančiųjų iš užsienio izoliavimosi tvarka ir kita aktuali informacija

Kultūros ir meno kūrėjams bei juos lydinčiam personalui, darbo reikalais atvykstantiems iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėmis, nėra privalomas izoliavimas, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu ir asmuo turi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakyme Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ nurodytus dokumentus (įrodančius dokumentus, kad atvyko darbo reikalais). Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) leidimo vykstant į darbą nereikia. 

Net ir tiems asmenims, kuriems taikomos tyrimų atlikimo ar izoliacijos išimtys, 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką reikės riboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, išlieka reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, taip pat laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų koronaviruso prevencijos priemonių.

Nuo 2021 m. vasario 22 d.  palikti izoliavimo vietą darbo metu ir nuvykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą gali menininkai, t. y. kūrėjai, atlikėjai, kultūros operatoriai ir kt., dalyvaujantys profesionaliojo meno veikloje. Išvykę iš izoliavimo vietos, jie privalo dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

Atvykstant iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (plinta naujos koronaviruso atmainos):

  • reikalaujama turėti testą atvykstant į Lietuvą ir taikoma 14 dienų izoliacija su galimybe sutrumpinti ją iki 10 dienų, kai dešimtą dieną atliktas mokamas testas ir gautas neigiamas rezultatas;
  • menininkai izoliacijos vietą gali palikti prieš tai informavę NVSC.

Asmenims, atvykusiems iš trečiųjų šalių, nėra numatyta galimybė palikti izoliacijos vietą darbo / verslo reikalams tvarkyti. Pažymėtina, kad ir iki šiol Izoliavimo taisyklėse numatytų išimtinių profesijų / situacijų sąrašas nebuvo taikomas trečiųjų šalių piliečiams, kurie nėra teisėtai gyvenantys ES šalyse.

Todėl trečiųjų šalių piliečiams, kurie nėra teisėtai ES gyvenantys asmenys, reikia turėti tyrimo atsakymą ir (nepriklausomai nuo tyrimo atsakymo rezultato) izoliuotis 14 dienų. Izoliacijos terminą galima susitrumpinti ne anksčiau kaip 10-tą izoliacijos dieną atlikus PGR tyrimą savo lėšomis.

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas

Įsakymas dėl izoliavimosi taisyklių pakeitimo

Detalesnė informacija grįžusiems / atvykusiems iš užsienio

Nuo kovo 10 d. visiems asmenis, vyresniems nei 16 metų, privaloma turėti neigiamą COVID-19 (koronaviruso) nustatymo tyrimo, atlikto ne anksčiau nei 72 val. prieš atvykimą į Lietuvą, rezultatą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-12