Dažniausiai užduodami klausimai dėl renginių nuo 2021 m. rugsėjo 13 d.

Jei kultūros ir meno veikla organizuojama kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), ją vykdant turi būti vadovaujamasi švietimo veiklą reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai visi dalyviai ir darbuotojai atitinka Galimybių pasui keliamus kriterijų (t. y. pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų, persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba turi neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, atlikto ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento), rezultatą).

Išsamų išaiškinimą dėl Kultūros paso paslaugų teikimo galima rasti čia: https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/mokykloms-mokytojams-mokiniams?fbclid=IwAR2tHrAjIbQ54stB7NkEiGmZIYff4Z4V_sdc7ed5mwTjUTc6-E1vwhUkjw4

Jei kultūros ir meno renginys nėra susijęs su ugdymo procesu, vaikai iki 16 m. laikomi GP* turinčiais asmenimis ir renginiuose gali dalyvauti be papildomo testavimo. Tokiu atveju renginys organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytais reikalavimais.

Jei kultūros ir meno veikla organizuojama kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), užsiėmimuose vykdomuose kultūros ir meno įstaigos uždarose erdvėse vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai visi dalyviai ir darbuotojai atitinka galimybių pasui keliamus reikalavimus (t. y. pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų, persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba turi neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, atlikto ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento), rezultatą).

Jeigu renginys nėra organizuojamas kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), renginiuose uždarose erdvėse, kurie gali būti organizuojami tik su GP*, žiūrovų skaičius nėra ribojamas. Tokiems renginiams taikomi ir kiti  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ nustatyti reikalavimai.

Jeigu renginys nėra organizuojamas kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), vyresni nei 16 metų asmenys (jei nepersirgę ar nepasiskiepiję) privalo turėti ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento)  atlikto SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neigiamus rezultatus, jei dalyvauja renginyje, kuris vykdomas su GP*

Jei kultūros ir meno veikla organizuojama kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai visi dalyviai ir darbuotojai atitinka Galimybių pasui keliamus kriterijų (t. y. pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų, persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba turi neigiamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, atlikto ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento), rezultatą). 

Jeigu renginys nėra organizuojamas kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), tėvai, neatitinkantys GP* keliamų kriterijų, negali dalyvauti renginiuose, išskyrus renginius atvirose vietose, kai dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų.

Jei kultūros ir meno veikla organizuojama kaip ugdymo proceso sudedamoji dalis (pvz., teikiant Kultūros paso paslaugas), užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai dalyviai ir darbuotojai atitinka vieną iš šio nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3. papunkčiuose nurodytą kriterijų.

Nėščiosioms atliekamas nemokamas tyrimas, tačiau GP* nėra formuojamas. Kaip tyrimo įrodymą galima pateikti išrašą iš e-sveikatos ar ASPĮ išduotą tyrimo atsakymą. Gali reikti kartu pateikti Nėščiosios kortelę. Maitinančioms mamoms galimybės atlikti nemokamo tyrimo, tinkamo pasinaudoti nurodytomis veikomis, nėra.

Renginiuose atvirose erdvėse be GP* gali dalyvauti iki 500 asmenų (įskaitant atlikėjus, organizatorius ir kt.). Visuose kituose renginiuose, kurie organizuojami tik su GP*, žiūrovų skaičius nėra ribojamas.

*Be Galimybių paso galioja ir kiti dokumentai, įrodantys vakcinacijos, persirgimo, atlikto PGR tyrimo arba greitojo antigeno testo neigiamo rezultato, antikūnų tyrimo teigiamo rezultato faktą įrodantys dokumentai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-16