D.U.K

Dažniausiai užduodami klausimai: kultūros sektorius karantino laikotarpiu

Kaip organizuojamas darbas kultūros įstaigose?
Kultūros įstaigose, kaip ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje. Tokiais atvejais turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos. Už kultūros įstaigų darbo organizavimą atsako jų vadovai.

Ar karantino metu gali vykti meno kolektyvų repeticijos?
Organizuojant meno kolektyvų veiklą, taip pat repetuojant turi būti vadovaujamasi Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių organizuojant meno kolektyvų veiklą“. Už kultūros įstaigų darbo organizavimą atsako jų vadovai.

Ar karantino metu draudžiama lankytis visose kultūros įstaigose?
Karantino metu draudžiamas visų kultūros įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus aptarnavimą bibliotekose, užtikrinant operacijų vadovo sprendimu nustatytas sąlygas.

Ar karantino laikotarpiu draudžiami visi kultūros renginiai?
Karantino laikotarpiu draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku.

Kultūros įstaigos turi:
įvertinti galimybes perkelti 2020 m. lapkričio 30 d. – 2021 m. sausio 31 d. suplanuotus renginius vėlesniam laikui, kuris galės būti nustatytas atšaukus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje;
apie perkeltą renginį informuoti bilietus įsigijusius asmenis, užtikrinant įsigytų bilietų galiojimą perkeltam renginiui;
tik nesant galimybės renginį, numatytą vykdyti 2020 m. lapkričio 30 d. –  2021 m. sausio 31 d., perkelti į vėlesnį laiką, renginį atšaukti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-18