Aktuali informacija kultūros sektoriui

Viešų kultūros renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų / Sprendimo papildymas ir pakeitimas / Patikslinimas dėl atstumų tarp žiūrovų

Prašymų leisti atvykti į Lietuvos Respubliką nagrinėjimo tvarkos aprašas / Prašymo leisti atvykti į Lietuvos Respubliką forma

Leidimas palikti izoliavimosi vietą / Permission to leave the isolation place

Bibliotekų veiklos organizavimo ir paslaugų teikimo rekomendacijos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu  

Istorinių nacionalinių parkų ir valstybinių kultūrinių rezervatų direkcijų veiklos organizavimo ir paslaugų teikimo rekomendacijos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu  

Kultūros centrų veiklos organizavimo ir paslaugų teikimo rekomendacijos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu  

Muziejų veiklos organizavimo ir paslaugų teikimo rekomendacijos ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu  

 

KULTŪROS SEKTORIUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID-19 PROTRŪKIO, SKIRTOS IR AKTUALIOS BENDROSIOS PRIEMONĖS*

Eil. Nr.

Patvirtinta priemonė

Numatyta skirti lėšų suma, iš viso

Kuruojanti įstaiga

Priemonės vykdymo būsena

Tiesiogiai kultūros sektoriui skirtos priemonės

1.

Kūrybinių prastovų skyrimas meno kūrėjo statusą turintiems asmenims

 Kūrybinė prastova skiriama 3 mėnesių laikotarpiui, jos dydis 607 EUR per mėnesį.

Kultūros ministerija

Kūrybinių prastovų išmokos skirtos 358 meno kūrėjams

2.

Individualių stipendijų skyrimas kultūros ir meno kūrėjams

1,6 mln eurų. Stipendija skiriama 3 mėnesiams, jos dydis 600 EUR per mėnesį.

Lietuvos kultūros taryba

Stipendijos skirtos 756 kultūros ir meno kūrėjams

3.  Individualių stipendijų skyrimas kultūros ir meno kūrėjams 1,34 mln. eurų. Stipendija skiriama 3 mėnesiams, jos dydis 600 EUR per mėnesį.  Lietuvos kultūros taryba Stipendijos skirtos 691 kultūros ir meno kūrėjams
4. Atšauktų renginių perkėlimo ir kitokio tipo veiklų finansavimas 2 mln. eurų Lietuvos kultūros taryba

            Pateikti 339 prašymai, nurodyta nuostolių suma – 1,54 mln. eurų

5.

Vienkartinės išmokos savarankiškai dirbantiems kūrėjams; išmokų dydis proporcingai priklauso nuo kūrėjų dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino prarastų pajamų dydžio, atitinkamai 600 EUR (iki 42 proc. programai skirtų lėšų), 1200 EUR (iki 29 proc. programai skirtų lėšų) arba 1800 EUR (iki 29 proc. skirtų lėšų)

750 tūkst. eurų

Lietuvos kultūros taryba

Pirmuoju etapu išmokos skirtos 696, antruoju – 103 kūrėjams 

6.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojama programa „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“

10 mln. eurų

Lietuvos kultūros taryba

Finansavimas skirtas 512 projektų, kuriems skirta 8,62 mln. eurų

7. Papildomos lėšos II etapo projektams 2,5 mln. eurų Lietuvos kultūros taryba Finansuota 415 kultūros ir meno sričių projektų
8. Parama naujam TV ir kino turiniui 2,118 mln. eurų Lietuvos kino centras Paskirstyta parama 59 filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektams
9. Stipendijos kino kūrėjams 118 tūkst. eurų Lietuvos kino centras Skirtos 48 stipendijos kino kūrėjams
10. Parama kino teatrams 500 tūkst. eurų Lietuvos kino centras Suderinta paramos schema, paraiškos bus priimamos iki rugsėjo 18 d.
11.  Parama filmų platintojams 100 tūkst. eurų Lietuvos kino centras

Paraiškų laukiama iki rugsėjo 18 d.

http://www.lkc.lt/2020/09/kvietimas-teikti-paraiskas-dotacijoms-del-patirtu-nuostoliu-kino-teatrams-ir-kino-filmu-platintojams/

12. Papildoma parama kino kultūros projektams (festivaliams, renginiams) 88,2 tūkst. eurų Lietuvos kino centras Paskirstyta parama 21 projektui
13. Parama gamybos etape esantiems filmams 475 tūkst. eurų Lietuvos kino centras Paskirstyta papildoma parama 28 projektams
14. Papildoma parama kino platintojų bei kino teatrų veiklai skatinti 1,6 mln. eurų Lietuvos kino centras

Paraiškų laukiama iki rugsėjo 18 d. 

http://www.lkc.lt/2020/09/kvietimas-teikti-paraiskas-dotacijoms-del-patirtu-nuostoliu-kino-teatrams-ir-kino-filmu-platintojams/

15. Papildoma parama filmų gamybai ir naujų vaidybinių filmų finansavimui 1,2 mln. eurų Lietuvos kino centras  
16. 

 

Bibliotekų fondų komplektavimui – knygoms ir kitiems spaudiniams įsigyti

1,7 mln. eurų 

Kultūros ministerija Lėšos paskirstytos ministro įsakymu, sudarytos sutartys su savivaldybių viešosiomis bibliotekomis
 17. Kultūros ministerijos žinioje esančių įstaigų infrastruktūrai atnaujinti 17,66 mln. eurų Kultūros ministerija

 

 Iki 2020-07-01 panaudota 5,008 mln. eurų

 18. Savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimo ir turto įsigijimo projektams 25,139 mln. eurų  

 

Iki 2020-07-01 panaudota 1,036 mln. eurų

Bendrosios priemonės, aktualios kultūros sektoriui

1.

VMI sudarytas mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašas, į kurį patekusios įmonės, kurioms iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir du mėnesius po jos atsiradus mokėtinų mokesčių, bus  automatiškai,  be prašymo: atleidžiamos nuo delspinigių, nevykdomas jų mokesčių išieškojimas.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija

Priemonė įgyvendinama

https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

2.

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir kuriems nuo kovo 16 d. iki ekstremaliosios situacijos pabaigos, bei dar du papildomus mėnesius po jos, atsiras mokėtinų mokesčių, bus automatiškai, be prašymo: atleidžiami nuo delspinigių, nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija

Priemonė įgyvendinama

https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla1

3.

INVEGA priemonės:  verslui atidėtų paskolų palūkanų kompensavimas, lengvatinių paskolų valstybės lėšomis teikimas ir garantavimas už finansų įstaigų teikiamas finansų paslaugas.

 

INVEGA

Priemonės įgyvendinamos

https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/

4.

Subsidijos darbdaviams darbo vietų išlaikymui:

90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto arba 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurai bruto.

 

Užimtumo tarnyba

Priemonė įgyvendinama

https://uzt.lt/karantinas/sub-darbdaviams/

5.

257 eurų fiksuoto dydžio išmoka per mėnesį savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie neturi darbo santykių ir negauna darbo pajamų.

 

Užimtumo tarnyba

Priemonė įgyvendinama

https://uzt.lt/karantinas/sub-dirbantiems-savarankiskai/

6.

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

100 mln. eurų

INVEGA

Priemonė įgyvendinama

https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/duk/kompensacijos/dalinis-nuomos-mokescio-kompensavimas-labiausiai-nuo-covid-19-nukentejusioms-imonems/

7.  Kompensavimo už bilietus į neįvykusius renginius tvarka    

Daugiau informacijos: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3caf53038f9a11eaa51db668f0092944?jfwid=-148pyyolu6

8. Subsidijos mikroįmonėms 100 mln. eurų  

Priemonė įgyvendinama

http://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/iki-devyniu-darbuotoju-turincios-imones-gales-gauti-subsidija 

 *Lentelėje skelbiama informacija apie priemones, aktualias kultūros sektoriui, dėl kurių įgyvendinimo yra priimti sprendimai ir suderintas reikiamas finansavimas. Informacija bus atnaujinama priėmus sprendimus dėl kitų priemonių.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-14