Aktuali informacija kultūros sektoriui

KULTŪROS SEKTORIUI, NUKENTĖJUSIAM NUO COVID-19 VIRUSO PROTRŪKIO, SKIRTOS IR AKTUALIOS BENDROSIOS PRIEMONĖS*

Eil. Nr.

Patvirtinta priemonė

Numatyta skirti lėšų suma, iš viso

Kuruojanti įstaiga

Priemonės vykdymo būsena

Tiesiogiai kultūros sektoriui skirtos priemonės

1.

Kūrybinių prastovų skyrimas meno kūrėjo statusą turintiems asmenims

Papildomai skirta 2 mln. eurų. Kūrybinė prastova skiriama 3 mėnesių laikotarpiui, jos dydis 607 EUR per mėnesį.

Kultūros ministerija

Prašymai dėl kūrybinės prastovos išmokos priimami nuolat: https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/meno-kureju-socialine-apsauga-1

Prašymus turi teisę teikti meno kūrėjo statusą turintys kūrėjai.

 

2.

Individualių stipendijų skyrimas kultūros ir meno kūrėjams

600 tūkst. eurų. Stipendija skiriama 3 mėnesiams, jos dydis 600 EUR per mėnesį.

Lietuvos kultūros taryba

Paraiškos vertinamos 

Teikti paraiškas galėjo kūrėjai, neturintys meno kūrėjo statuso.

 

3.

Vienkartinės išmokos savarankiškai dirbantiems kūrėjams; išmokų dydis proporcingai priklauso nuo kūrėjų dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino prarastų pajamų dydžio, atitinkamai 600 EUR (iki 42 proc. programai skirtų lėšų), 1200 EUR (iki 29 proc. programai skirtų lėšų) arba 1800 EUR (iki 29 proc. skirtų lėšų)

Per  750 tūkst. eurų

Lietuvos kultūros taryba

Vyksta pateiktų prašymų administracinė patikra. Visa informacija bus paskelbta www.ltkt.lt artimiausiu metu.

Teikti prašymus galėjo fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą pagal pažymą (EVRK kodai 59.11, 90.01 arba 90.03), kuri turi būti įregistruota ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d. ir vykdyta ne trumpiau kaip iki 2020 m. kovo 16 d.

 

4.

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojama programa „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“, skirta:

1.  Kultūros produktų ir paslaugų perkėlimui į skaitmeninę erdvę.

2. Naujų kultūros produktų ir (ar) paslaugų, pritaikytų prie pasikeitusių kultūros vartojimo aplinkybių karantino laikotarpiu ir po jo, kūrimui.  

3. Veiklos, kuriomis užtikrinamas kūrėjų aktyvumas (įdarbinimas).

4.  Veiklos, kuriomis užtikrinamas bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, siekiant didesnio kūrėjų aktyvumo ir (ar) veiklų prieinamumo.

10 mln. eurų

Lietuvos kultūros taryba

https://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai

5.  Parama kino industrijai: stipendijos kino kūrėjams, parama kino teatrams, filmų gamybai ir platinimui 3,4 mln. eurų Lietuvos kino centras Paraiškų pateikimo tvarka rengiama, visa informacija bus paskelbta www.lkc.lt artimiausiu metu
6. 

Bibliotekų fondų komplektavimui – knygoms ir kitiems spaudiniams įsigyti

1,7 mln. eurų  Kultūros ministerija

 

Daugiau informacijos netrukus

 

7. Kultūros ministerijos žinioje esančių įstaigų infrastruktūrai atnaujinti 18,3 mln. eurų Kultūros ministerija

 

Daugiau informacijos netrukus

 

8.  Savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimo ir turto įsigijimo projektams 25 mln. eurų  

 

Daugiau informacijos netrukus

 

Bendrosios priemonės, aktualios kultūros sektoriui

1.

VMI sudarytas mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašas, į kurį patekusios įmonės, kurioms iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir du mėnesius po jos atsiradus mokėtinų mokesčių, bus  automatiškai,  be prašymo: atleidžiamos nuo delspinigių, nevykdomas jų mokesčių išieškojimas.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija

Priemonė įgyvendinama

https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

2.

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir kuriems nuo kovo 16 d. iki ekstremaliosios situacijos pabaigos, bei dar du papildomus mėnesius po jos, atsiras mokėtinų mokesčių, bus automatiškai, be prašymo: atleidžiami nuo delspinigių, nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija

Priemonė įgyvendinama

https://www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla1

3.

INVEGA priemonės:  verslui atidėtų paskolų palūkanų kompensavimas, lengvatinių paskolų valstybės lėšomis teikimas ir garantavimas už finansų įstaigų teikiamas finansų paslaugas.

 

INVEGA

Priemonės įgyvendinamos

https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/

4.

Subsidijos darbdaviams darbo vietų išlaikymui:

90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto arba 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurai bruto.

 

Užimtumo tarnyba

Priemonė įgyvendinama

https://uzt.lt/karantinas/sub-darbdaviams/

5.

257 eurų fiksuoto dydžio išmoka per mėnesį savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie neturi darbo santykių ir negauna darbo pajamų.

 

Užimtumo tarnyba

Priemonė įgyvendinama

https://uzt.lt/karantinas/sub-dirbantiems-savarankiskai/

6.

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

100 mln. eurų

INVEGA

Priemonė įgyvendinama

https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/duk/kompensacijos/dalinis-nuomos-mokescio-kompensavimas-labiausiai-nuo-covid-19-nukentejusioms-imonems/

7.  Kompensavimo už bilietus į neįvykusius renginius tvarka    

Daugiau informacijos: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3caf53038f9a11eaa51db668f0092944?jfwid=-148pyyolu6

8. Subsidijos mikroįmonėms 100 mln. eurų  

Priemonė įgyvendinama

http://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/iki-devyniu-darbuotoju-turincios-imones-gales-gauti-subsidija 

 *Lentelėje skelbiama informacija apie priemones, aktualias kultūros sektoriui, dėl kurių įgyvendinimo yra priimti sprendimai ir suderintas reikiamas finansavimas. Informacija bus atnaujinama priėmus sprendimus dėl kitų priemonių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-25