Pagrindinės visuomeninės organizacijos ir asociacijos, kurių veikla susijusi su kultūros paveldo išsaugojimu