Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais paskelbti atmintini metai

Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti atmintini metai

2022 m.

Seimo nutarimas Nr. XIV-148 „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos karaimų metais“

2021 m.

Seimo nutarimas Nr. XIII-3278 ,,Dėl 2021 metų paskelbimo Juozo Lukšos-Daumanto metais“

Seimo nutarimas Nr. XIII-2471 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2472 „Dėl 2021 metų paskelbimo Archyvų metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2594 „Dėl 2021 metų paskelbimo Marijos Gimbutienės metais“.

Seimo nutarimas Nr. XIII-3275 „Dėl 2021 metų paskelbimo Vytauto Mačernio metais“

Seimo nutarimas Nr. XIII-3277 „Dėl 2021 metų paskelbimo Juozo Zikaro metais“

Seimo nutarimas Nr. XIII-3443 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvai pagražinti draugijos metais“

Seimo nutarimas Nr. XIII-3276 „Dėl 2021 metų paskelbimo kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais“

2020 m.

Tautodailės metai

Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai Logotipų parsisiuntimas

Seimo nutarimas Nr. XIII-1151 „Dėl 2020 metų paskelbimo Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2143 „Dėl 2020 metų paskelbimo UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais“ (Logotipų parsisiuntimas);

Seimo nutarimas Nr. XIII-2145 „Dėl 2020 metų paskelbimo Mokyklų bendruomenių metais“;

Seimo nutarimas Nr.-XIII-2272 „Dėl 2020 metų paskelbimo Eugenijos Šimkūnaitės metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2303 „Dėl 2020 metų paskelbimo Ateitininkų metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2470 „Dėl 2020 metų paskelbimo Čiunės Sugiharos metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2769 „Dėl 2020 metų paskelbimo Vaikų emocinės gerovės metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2683 „Dėl 2020 metų paskelbimo Šventojo Jono Pauliaus II metais“.

2019 m.

Seimo nutarimas Nr. XII-2761 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Tumo-Vaižganto metais“

Seimo nutarimas Nr. XIII-679 „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“

Seimo nutarimas Nr. XIII-863 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos šaulių sąjungos metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-865 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais

Seimo nutarimas Nr. XIII-864 „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais

Seimo nutarimas Nr. XIII-1090 „Dėl 2019 metų paskelbimo Pasaulio lietuvių metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-1468 „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio-Vytauto metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-1469 „Dėl 2019 metų paskelbimo Laikinosios sostinės atminimo metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-1272 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-1272 „Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais“

Seimo nutarimą Nr. XIII-1259 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Naujalio metais“.


Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo koncepcija

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-10