Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais paskelbti atmintini metai

Lietuvos Respublikos Seimas nutarimais 2018 metus paskelbė:

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais.

Vydūno metais. Planas

Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais.

Lietuvos skautų judėjimo metais.

Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Planas

Tėvo Stanislovo metais. Planas

Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais. Planas

Simono Daukanto metais. Planas

Sąjūdžio metais. Planas

Seimas yra priėmęs vienuolika nutarimų dėl 2019 metų:

Seimo nutarimą Nr. XII-2761 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Tumo-Vaižganto metais“; Planas

Seimo nutarimą Nr. XIII-679 „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“; Planas

Seimo nutarimą Nr. XIII-863 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos šaulių sąjungos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-865 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais; Planas

Seimo nutarimą Nr. XIII-864 „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais; Planas

Seimo nutarimą Nr. XIII-1090 „Dėl 2019 metų paskelbimo Pasaulio lietuvių metais“.

Seimo nutarimą Nr. XIII-1468 „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio-Vytauto metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1469 „Dėl 2019 metų paskelbimo Laikinosios sostinės atminimo metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1272 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1272 „Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais“; Planas

Seimo nutarimą Nr. XIII-1259 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Naujalio metais“. Planas

Seimas yra priėmęs du nutarimus dėl 2020 metų:

Seimo nutarimą Nr. XIII-1151 „Dėl 2020 metų paskelbimo Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais“; Planas

Seimo nutarimą Nr. XIII-1142 „Dėl 2020 metų paskelbimo Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais“.

Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo koncepcija

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-14