Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais paskelbti atmintini metai

Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti atmintini metai

2021 m.

Seimo nutarimą Nr. XIII-2471 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2472 „Dėl 2021 metų paskelbimo Archyvų metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2594 „Dėl 2021 metų paskelbimo Marijos Gimbutienės metais“.

 

2020 m.

Tautodailės metai

Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai Logotipų parsisiuntimas

Seimo nutarimas Nr. XIII-1151 „Dėl 2020 metų paskelbimo Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2143 „Dėl 2020 metų paskelbimo UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais“ (Logotipų parsisiuntimas);

Seimo nutarimas Nr. XIII-2145 „Dėl 2020 metų paskelbimo Mokyklų bendruomenių metais“;

Seimo nutarimas Nr.-XIII-2272 „Dėl 2020 metų paskelbimo Eugenijos Šimkūnaitės metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2303 „Dėl 2020 metų paskelbimo Ateitininkų metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2470 „Dėl 2020 metų paskelbimo Čiunės Sugiharos metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2769 „Dėl 2020 metų paskelbimo Vaikų emocinės gerovės metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-2683 „Dėl 2020 metų paskelbimo Šventojo Jono Pauliaus II metais“.

2019 m.

Seimo nutarimas Nr. XII-2761 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Tumo-Vaižganto metais“

Seimo nutarimas Nr. XIII-679 „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos metais“

Seimo nutarimas Nr. XIII-863 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos šaulių sąjungos metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-865 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais

Seimo nutarimas Nr. XIII-864 „Dėl 2019 metų paskelbimo Jėzuitų misijos Lietuvoje metais

Seimo nutarimas Nr. XIII-1090 „Dėl 2019 metų paskelbimo Pasaulio lietuvių metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-1468 „Dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio-Vytauto metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-1469 „Dėl 2019 metų paskelbimo Laikinosios sostinės atminimo metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-1272 „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais“;

Seimo nutarimas Nr. XIII-1272 „Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais“

Seimo nutarimą Nr. XIII-1259 „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Naujalio metais“.


Valstybinių jubiliejų ir kitų sukakčių minėjimo koncepcija

2020-aisiais metais bus minimos šios istorinės datos ir Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių sukaktys:

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) 30-metis;
Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 500-osios gimimo metinės;
Lenkijos karalienės, Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Barboros Radvilaitės 500-osios gimimo metinės;
Poetų Henriko Nagio  ir Pauliaus Širvio 100-osios gimimo metinės;
Rašytojos Julijos Beniuševičiūtės Žymantienės Žemaitės  175-osios gimimo metinės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-16