Kultūros ministerijos garbės ženklas įteiktas Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorei Danguolei Abazoriuvienei

Data

2016 11 29

Įvertinimas
1
D. AbazoriuvieneII.jpg

Lapkričio 29 d. kadenciją baigiantis kultūros ministras Šarūnas Birutis įteikė Kultūros ministerijos garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“ Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentei Danguolei Abazoriuvienei.

Apdovanojimas D. Abazoriuvienei skirtas už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už bendruomeniškumo stiprinimą, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

„Svarbi D. Abazoriuvienės veiklos sritis – Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo plėtojimas ne tik su Baltijos ir Šiaurės šalių bibliotekininkais, bet ir aktyvus dalyvavimas pasauliniuose bibliotekininkų renginiuose. Užmegzti ryšiai su Bambles komunos (Norvegija), Iecavos valsčiaus (Latvija), Lievino (Prancūzija) bibliotekomis, Giotenės komunos (Švedija), Ukrainos, Slovėnijos ir kitų šalių bibliotekininkais sudaro galimybes organizuoti inovatyvius tarptautinius renginius, keistis įvairių šalių bibliotekų patirtimi. Ši patirtis ir visos sukauptos žinios pritaikytos Lietuvos bibliotekose, leidžia gerinti paslaugų kokybę, plėtoti bibliotekų veiklą, ir tuo visų pirma gali pasinaudoti bibliotekų lankytojai Lietuvoje“, – įteikdamas apdovanojimą sakė Š. Birutis.

Danguolė Abazoriuvienė 1984 m. baigė bibliotekininkystės studijas Vilniaus universitete, gavo paskyrimą ir pradėjo dirbti Pasvalio rajono centrinėje bibliotekoje (dabar Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka) metodikos skyriaus vedėja. Nuo 1994 m. paskirta šios bibliotekos direktore. 2012 m. buvo išrinkta Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininke (nuo 2015 m. – prezidente) ir iki šiol eina šias pareigas.

Be kasdienės veiklos nuolat tobulinant vadovaujamos bibliotekos darbą, rūpinantis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, paslaugų skaitytojams kokybės gerinimu, naujovių diegimu per projektines veiklas, Danguolė Abazoriuvienė aktyviai dalyvauja tarptautinėse bibliotekininkų konferencijose, skaito jose pranešimus, stažavosi Jungtinės karalystės Hampšyro grafystės bibliotekose. Įgytas žinias perduoda savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojams, organizuoja jiems įvairius seminarus, mokymus bei konferencijas. Suorganizuoti seminarai: „Biblioteka ir skaitytojas šiandien“, kuriame dalyvavo Panevėžio apskrities viešųjų bibliotekų darbuotojai, Iecavos valsčiaus bibliotekininkės, tarptautinė konferencija „Pasvalio ir Norvegijos bibliotekos“, visos Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojams ir partneriams Lietuvoje ir užsienyje kvalifikacijos kėlimo renginiai, tarptautinė konferencija „Inovacijos bibliotekose: iššūkiai ir galimybės. Lietuvos-Lenkijos-Ukrainos bibliotekų patirtis naudojant naująsias technologijas ir medijas“, Patirties sklaidos mugė (2014 m., Palanga), mokomasis patirties sklaidos seminaras–stažuotė „Inovacijos bibliotekose. Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“ (2014 m. Prancūzija, Vokietija), išvažiuojamasis patirties sklaidos forumas „Atvira biblioteka“ (Slovėnija, 2015 m.), tarptautiniai patirties sklaidos mokymai „Bibliotekų pokyčiai modernioje visuomenėje, pažangi patirtis ir ateities iššūkiai“ (2015 m., Nida), tarptautiniai teoriniai ir praktiniai mokymai „E-knygų rinka ir bibliotekų partnerystė“ (2016 m., Anykščiai), tarptautiniai gerosios patirties susitikimai „Biblioteka šiuolaikinio verslo erdvėse“ (2016 m., Suomija) ir kt.

Nuo 2005 m. įgyvendinta 30 didelės apimties projektų. Ji yra tęstinio projekto „Šiaurės verdenės“ pagrindinė rengėja ir vykdytoja. Direktorės veiklos inovatyvumą atspindi dviejų projektų „Libr-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams“ (EIFL-PLIP parama), „Tarptautinio verslo informavimo tinklo įkūrimas bibliotekose“ (Latvija-Lietuva. Bendradarbiavimo tarp sienų programa, finansuojama iš ES struktūrinių fondų) parengimas ir įgyvendinimas, dalyvavimas projekto „Bibliotekos pažangai“ veikloje – projektas „Modernių jaunimo erdvių „Mono arba Stereo“ tinklo kūrimas“.

D. Abazoriuvienė nuo 1999 m. administruoja žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ leidimą. Ji Lietuvos bibliotekų tarybos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė.