Renkamas naujas Lietuvos kultūros tarybos narys

Data

2016 03 18

Įvertinimas
1
LRKM.jpg

Kultūros ministerija, vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos įstatymu ir Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimų tvarkos aprašu, skelbia Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) naujo nario rinkimus nuo 2016 m. kovo 18 d.

Naujas narys turi atstovauti muzikos sričiai

Pretendentus gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pretendentais gali būti siūlomi asmenys, dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse žinomi Lietuvoje, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus bei žinių ir gebėjimų (kompetencijos), padedančių siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas. Pretendentais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai. Pretendentai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Siūlant pretendentą, Kultūros ministerijai pateikiami šie dokumentai:

1. laisvos formos pretendento rekomendacija, kurioje pateikiama ši informacija:

1.1. pretendento ir jį siūlančio asmens kontaktiniai duomenys;

1.2. pretendento gyvenimo aprašymas (įvardinant patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus);

1.3. pretendento žinios ir gebėjimai (kompetencijos), padėsiantys siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas;

1.4. informacija, ar pretendentas yra siūlomas kaip tautinės mažumos (bendrijos) atstovas;

2. pretendento asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;     

3. pretendento rašytinis sutikimas būti pasiūlytu.

Dokumentai pateikiami iki 2016 m. balandžio 8 d. (imtinai) Kultūros ministerijai tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, jų pateikimo Kultūros ministerijai data laikoma pašto spaude nurodyta išsiuntimo data.

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO NARIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

Pretendentų sąrašas bei kitokia svarbi informacija apie rinkimų eigą bus skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt

Rinkimų koordinatorė Profesionalaus meno skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė, tel. (8 5) 219 34 39, el. p. janina.krusinskaite@lrkm.lt.