Vyriausybė pritarė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo bendrųjų konkursų nuostatų pakeitimui

Data

2016 01 20

Įvertinimas
1
SRTRF logo.jpg

Šiandien LR Vyriausybė pritarė nutarimo „Dėl 2007 m. spalio 31 d. nutarimo „Dėl valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendrųjų konkursų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui.

Projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 28 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-1273 nuostatas, reglamentuojančias Spaudos, radijo ir televizijos fondo veiklą, Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo, šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas bendrųjų konkursų nuostatų įgyvendinimą bei galiojančio įstatymo teisinio reglamentavimo teisinius aspektus dėl viešosios informacijos rengėjų teisių bei pareigų.

Nuostatus parengė Fondo taryba, kuriuose atsispindi asignavimų sumų konkrečios procentinės dalys, patvirtintos atsižvelgiant į daugelio metų praktiką, poreikių tendencijas bei Fondo tikslus. Minėtam finansavimui buvo pritarta bendrame Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros ir Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetų posėdyje.

Įstatymo projektas buvo suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis. Po ministerijų atstovų pasitarimo patikslintas pagal Teisingumo ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

Naujuose nuostatuose numatyta valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos projektų kategorijos. Šalia kultūrinių ir šviečiamųjų projektų kategorijų atsiranda visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo, taip pat Fondo konkurso tvarka remiamų viešosios informacijos rengėjų kultūrinių, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamųjų projektų programos. Nuostatuose nustatytos programų finansavimo proporcijos; viešosios informacijos rengėjų projektų paraiškų į visas programas pateikimo skaičius, nustatant, jog viešosios informacijos rengėjas gali teikti ne daugiau kaip dvi projektų paraiškas į programą ir iš viso ne daugiau kaip keturias projektų paraiškas į visas programas; reikalavimai projektams ir juos teikiantiems viešosios informacijos rengėjams, nustatant, jog televizijos ir radijo paraiškas galės teikti tik metinę įmoką už vykdomą veiklą už praėjusius metus sumokėję transliuotojai arba prodiuserinės kompanijos, pateikusios su metinės įmokos mokestį mokančiu transliuotoju pasirašytą bendradarbiavimą patvirtinantį dokumentą; leidinys, kuriame vykdomas projektas, turės būti periodinis ir išleidžiamas ne rečiau nei kartą per pusmetį; internetinės žiniasklaidos paraiškas galės teikti savo žiniasklaidos priemonę turintys ir joje projektą numatantys vykdyti viešosios informacijos rengėjai, kurie Fondo tarybai pateikė Lietuvoje naudojamų apskaitos sistemų lankomumo ataskaitą; taip pat ir tie viešosios informacijos rengėjai, kurie neturi savo žiniasklaidos priemonės, tačiau Fondo tarybai pateikia raštišką susitarimą su projektą skleisiančiu žiniasklaidos kanalu internete bei jo lankomumo ataskaitą; projektų vertinimo reglamentavimas, nustatant, jog Fondui pateiktų paraiškų vertinimą sudarys trys etapai: administracinės atitikties vertinimas; ekspertinis vertinimas; Fondo tarybos vertinimas.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas įkurtas 1996 m. rugsėjo mėn. 2 d. remiantis Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymu. Fondas yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – konkurso tvarka teikti paramą viešosios informacijos rengėjų kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams.

Fondas konkurso tvarka remia viešosios informacijos rengėjų kultūrinius, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamuosius projektus pagal 6 programas:

1) periodinių kultūros ir meno leidinių;

2) nacionalinės periodinės spaudos;

3) regioninės periodinės spaudos;

4) nacionalinės radijo ir televizijos;

5) regioninės radijo ir televizijos;

6) internetinės žiniasklaidos (informacinės visuomenės informavimo priemonių).

 

Kultūros ministerijos informacija