Vyriausybė pritarė Mecenavimo įstatymo projektui

Data

2017 11 29

Įvertinimas
2
KM logo.jpg

Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos pateiktam Mecenavimo įstatymo projektui. Šiuo projektu bus įteisintas mecenato statusas, kuris prisidės prie mecenavimo kultūros formavimo ir skatins privačias iniciatyvas kultūrai ir menui vystyti, taip pat sudarys palankias sąlygas mecenuoti visuomenei svarbius kultūros, meno bei kitų sričių projektus.

Mecenavimo įstatymo projekte pirmą kartą įstatymo lygiu apibrėžimas mecenato statusas ir įtvirtinti du mecenavimo lygiai. Mecenatai, finansuojantys visuomenei svarbius projektus už 1 mln. EUR ar daugiau pretenduos į nacionalinio mecenato statusą, 250 tūkst. EUR ar daugiau finansinė parama vienoje iš savivaldybių suteiktų galimybę tapti tos savivaldybės mecenatu. Numatoma, kad mecenatais galės tapti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys, turintys nepriekaištingą reputaciją.

Pasak kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson, įstatymas parengtas atsižvelgiant į Europos tradicijas atitinkantį mecenavimo modelį. „Privalome skatinti mecenavimo tradicijos įtvirtinimą ir įvertinti tuos, kurie negaili nei laiko, nei lėšų, kad menas ir kultūra žengtų į priekį“, – teigė kultūros ministrė.

Ministrė pabrėžė, kad valstybė, pripažindama mecenavimo naudą visuomenei, svarbiausius visuomenės gyvenimo klausimus, tokius kaip vertybiniai imperatyvai – mecenavimas, privačios investicijos į kultūrą ir meną, mecenato vardo pripažinimas – turi būti reglamentuoti įstatymu. „Šiuo įstatymu norime įtvirtinti mecenato vardo pripažinimą tiems, kurie parama siekia ne rinkodarinių tikslų, o veikia vedami filantropinių paskatų“, – kalbėjo L. Ruokytė-Jonsson.

Įstatymo projekte taip pat apibrėžti mecenuojamų projektų kriterijai ir esminės sąlygos. Jų atitikimą įstatymo reikalavimams vertins Mecenavimo taryba, kurią sudarys asmenys, atstovausiantys valstybės institucijas bei kultūros ir verslo sritis.

Numatoma, kad nacionalinio mecenato ženklus kasmet iškilmingoje aplinkoje sausio 25 d. (Gedimino laiškų dieną) įteiks Ministras Pirmininkas arba jo įgaliotas ministras, o savivaldybės mecenato ženklus teiks kiekvienos savivaldybės meras savivaldybės pasirinktą atmintiną dieną.