Vyriausybė pritarė Audiovizualinės žiniasklaidos direktyvos nuostatas perkeliančių teisės aktų pakeitimams

Data

2020 11 11

Įvertinimas
0
Pastato lentelė.jpg

Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos parengtiems Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisų projektams.

Kultūros ministerijos ir prie jos sudarytos darbo grupės parengtos pataisos padėtų tinkamai perkelti 2018 metų pabaigoje priimtos Europos Parlamento ir Tarybos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatas į Lietuvos nacionalinę teisę. Šios nuostatos turėjo būti perkeltos iki rugsėjo 19 d.

Visuomenės informavimo įstatyme siūloma nustatyti naujos paslaugų rūšies – dalijimosi vaizdo medžiaga platformų paslaugų – reguliavimą. Nustačius šių paslaugų teikėjams atskirą teisinį režimą, būtų užtikrintos sąžiningos konkurencinės sąlygos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams.

Siekiant tinkamo neįgaliųjų informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, paskelbtą mobilizaciją, karo ar nepaprastąją padėtį, siūloma tikslinti šio įstatymo nuostatas dėl perspėjimo pranešimų skelbimo. Taip pat numatoma, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, išskyrus visuomeninį transliuotoją, skleidžiamą viešąją informaciją neįgaliesiems pritaikytų vadovaudamiesi Kultūros ministerijos patvirtintu informacinio prieinamumo neįgaliesiems gerinimo veiksmų planu, kuris bus parengtas iki kitų metų vidurio. Nauji Visuomeninio transliuotojo programų pritaikymo klausos ir regos negalią turintiems asmenims reikalavimai įsigaliojo šių metų sausio 1 dieną.

Teisiniu reguliavimu taip pat siūloma įtvirtinti Medijų tarybos statusą siekiant efektyviau formuoti valstybės politiką visuomenės informavimo srityje ir koordinuoti jos įgyvendinimą. Visuomenės informavimo įstatyme numatoma įtvirtinti Kultūros ministerijos teisę sudaryti patariamąją instituciją – Medijų tarybą, kuri teiktų ekspertinę nuomonę ir rekomendacijas svarbiausiais visuomenės informavimo srities politikos formavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo klausimais. 2017 metais įsteigta Medijų taryba veikia kaip patariamoji Kultūros ministerijos institucija, tačiau jos steigimo, veiklos ir statuso aspektai iki šiol nėra įtvirtinti pagrindiniame visuomenės informavimo sritį reglamentuojančiame teisės akte, kaip tai yra nustatyta kitose kultūros srityse.

Visuomenės informavimo įstatyme siūloma padidinti etikos kodeksų taikymo audiovizualinėje srityje efektyvumą, numatant reikalavimą Visuomenės informavimo etikos kodeksą, taip pat kitus etikos (elgesio) kodeksus skelbti viešai.  

Teisiniu reguliavimu siūloma patikslinti draudžiamos skelbti informacijos kriterijus; atsižvelgiant į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus patikslinti fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymo sąlygas Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje; patikslinti komercinių audiovizualinių pranešimų (reklamos, rėmimo, prekių rodymo) reikalavimus; patikslinti nepilnamečių apsaugos nuo žalingos informacijos techninių priemonių taikymo naujose platformose reikalavimus; numatyti instrumentus visuomenės gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ugdymo priemonių skatinimui ir subalansuoti sankcijų mechanizmą audiovizualinėje bei kitose viešosios informacijos srityse.