Vidaus auditas dėl Dainų šventės – pasigendama racionalaus finansinio požiūrio ir dėmesio turinio patirties perdavimui

Data

2018 12 17

Įvertinimas
0
Pastatas 4.jpg

Kultūros ministerija, atlikusi Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) 2018 metais organizuotos Lietuvos šimtmečio dainų šventės vidaus auditą, atskleidė išlaidų planavimo, finansų kontrolės ir organizacinių trūkumų ir pateikė rekomendacijų jiems pašalinti. Be to, Nacionaliniam kultūros centrui nurodyta pateikti išsamią informaciją, kokiai paskirčiai ir kokia apimtimi pagal skirtingą išlaidų turinį buvo panaudotos ir 2014 m. per Dainų šventę uždirbtos lėšos.

Vidaus audito metu nustatyta, kad pasiruošimo šventei laiku 2015–2018 metais Dainų šventės tradicijų tęstinumui iš viso buvo skirta 2,32 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. LNKC šią sumą paskirstė taip: 680 tūkst. eurų – geriausių meno kolektyvams skatinti, 411 tūkst. eurų – meno kolektyvams tautiniams kostiumams įsigyti, 98 tūkst. eurų – muzikos instrumentams įsigyti.

Lietuvos šimtmečio dainų šventei surengti Kultūros ministerija skyrė 2,9 mln. eurų, iš kurių didžioji dalis lėšų – 61 proc. – atiteko dalyvių kelionių, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidoms padengti, 26 procentai – įvairioms meninėms programoms, o likusi dalis (13 proc.) – Dainų šventės viešinimo renginiams, suvenyrams ir kt. Tačiau Dainų šventės poreikiams liko nepanaudota didžioji dalis pajamų, gautų už parduotus bilietus, ir visai nepanaudotos rėmėjų lėšos. Bendra nepanaudotų lėšų suma sudaro apie 440 tūkst. eurų.

„Kultūros ministerijai rekomendavome, kad ateityje, tvirtinant Dainų šventės išlaidų sąmatą, iš LNKC būtų pareikalauta atskleisti visus galimus įstaigos finansinius šaltinius. Tai – tikslinis finansavimas iš valstybės biudžeto, pajamos už parduotus bilietus ir iš rėmėjų gauta parama. Tuomet galima įvertinti, kiek iš viso ir kokiai paskirčiai panaudojama lėšų“, – sako Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Daiva Liekienė.

Dainų švenčių įstatyme numatyta, kad savivaldybės aprūpina meno kolektyvus tautiniais, koncertiniais kostiumais ir muzikos instrumentais. Tačiau, siekiant sustiprinti kultūros centrų materialinę bazę, nuo 2006 metų tam skiriamas finansavimas ir iš valstybės biudžeto. Pasak D. Liekienės, dar 2017 metais atlikus vidaus auditą, paaiškėjo, kad esama daug netvarkos, skirstant šį turtą, o vidaus kontrolė negarantuoja sprendimų skaidrumo bei meno kolektyvams perduoto turto tinkamos apskaitos ir apsaugos. Kol kas daugelio šių problemų LNKC dar neišsprendė.

Kadangi Dainų šventė nėra komercinis renginys, vidaus audito ataskaitoje išreikštas siūlymas apsvarstyti galimybes, kad ateityje dalis Dainų šventės bilietų socialiai jautrioms visuomenės grupėms būtų platinama nemokamai ar su nuolaida. Juo labiau kad šiemet LNKC neatsižvelgė į Vyriausybės kanceliarijos rekomendacijas nedalinti kvietimų institucijoms ir įvairiems renginio svečiams išplatino 5 809 kvietimus.

LNKC kartu su Latvijos ir Estijos dainų švenčių ekspertais dalyvauja UNESCO pripažintų tradicijos elementų stebėsenos procese, įvairiose konferencijose ir kituose renginiuose. Tačiau apibendrinti stebėsenos rezultatai periodiškai nefiksuojami atitinkamuose dokumentuose, kad tradicijų raidos patirtis būtų kaupiama ir išliktų keičiantis darbuotojams.