2020-12-23

Užuojauta dėl dailininko Lino Leono Katino mirties

Kultūros ministerijos vardu reiškiama užuojauta mirus tapytojui, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui Linui Leonui Katinui.  

Netekome talentingo dailininko, kuris savo drobėse kūrė kosmologišką pasaulį, kuriam tapyba buvo laisvės ir eksperimentų erdvė, kuris kalbėjo įvairialype menine kalba ir puoselėjo avangardo dvasią. Linas Leonas Katinas kūrybai atidavė kelis dešimtmečius, darbuose gvildeno amžinąsias temas ir nepaliovė stebinti savo talento gerbėjų. Tapytojas nuėjo išties spalvingą, įdomų kūrybinį kelią ir neabejotinai tapo reikšminga figūra lietuvių dailės istorijoje bei savo kartos reiškiniu.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotrauka