UNESCO kultūros ministrų susitikime aptartos priemonės įveikti pandemijos sukeltą krizę

Data

2020 04 23

Įvertinimas
1
94206968_907097483143466_3323334471171702784_n.jpg

Balandžio 22 dieną kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas dalyvavo virtualiame UNESCO kultūros ministrų susitikime. Jis buvo skirtas aptarti COVID-19 pandemijos poveikį kultūros sričiai. 

UNESCO teigimu, ši pasaulinė krizė kultūros ir kūrybinį sektorių gali paveikti visais trimis lygmenimis: tiek regioniniu, tiek nacionaliniu, tiek vietos. Be to, dėl šios pandemijos ateityje gali susilpnėti profesinės, socialinės ir ekonominės menininkų bei kultūros profesionalų sąlygos, taip pat kultūrinė įvairovė. Todėl daugelis šalių, tarp jų ir Lietuva, ėmėsi atitinkamų priemonių sumažinti krizės poveikį kultūros ir kūrybiniam sektoriui. UNESCO, siekdama paremti šalių kolektyvines pastangas atremti šią krizę, su valstybių narių pagalba ėmėsi rinkti ir sisteminti informaciją, kuri padėtų įvertinti sveikatos krizės poveikį kultūros ir kūrybiniam sektoriui.

Ministras M. Kvietkauskas kolegas informavo apie mūsų šalies priimtą pradinį veiksmų planą. Jį sudaro 2 mln. eurų meno kūrėjų socialinės apsaugos programai, 3 mln. eurų skubiai kultūros produktų ir paslaugų perkėlimo į skaitmeninę erdvę programai, 2 mln. eurų Lietuvos kino sektoriui remti, daugiau kaip 700 tūkst. eurų vienkartinėms išmokoms individualiai dirbantiems kūrėjams, kurie dėl karantino prarado pajamas, taip pat 600 tūkst. eurų, skirtų kūrybinėms stipendijoms. Kultūros ministras taip pat pateikė informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas horizontalias priemones krizės padariniams sumažinti.

Tikimasi, kad toks susitikimų formatas suteiks platformą reguliarioms kultūros ministrų diskusijoms, padės įvardyti ekonominius ir socialinius iššūkius, keistis gerąja patirtimi, priimti geriausius sprendimus kultūros ir kūrybiniam sektoriui.