Tęsiamas bendradarbiavimas išsaugant žydų kultūros ir istorijos paveldą

Data

2017 10 27

Įvertinimas
1
IMG_2838 2.jpg

Spalio 27 d. Kultūros ministerijos vadovybė susitiko su JAV valstybės departamento specialiuoju pasiuntiniu Holokausto klausimams Thomas K. Yazdgerdi. Susitikimo metu buvo aptarti žydų paveldo išsaugojimo, žydų senųjų kapinių bei masinių žydų žudymo vietų priežiūros klausimai.

„Lietuva nuosekliai dirba ir yra daug nuveikusi išsaugant ir įamžinant žydų materialųjį ir nematerialųjį istorijos ir kultūros paveldą. Mums itin svarbu išsaugoti ir įveiklinti autentiškas žydų paveldo vietas, kartu su žydų bendruomene bei kitomis suinteresuotomis pusėmis sukurti konceptualų šio paveldo pristatymo modelį, kuris apimtų ir muziejinę veiklą, ir kultūros maršrutus visoje Lietuvoje“, – pažymėjo kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė.

Lietuvoje šiuo metu rekonstruota ir viešosioms reikmėms pritaikyta eilė sinagogų – Joniškio Raudonoji sinagoga, Joniškio Baltoji sinagoga, Pakruojo sinagoga ir kt., finansavimas taip pat skirtas žydų kultinių ir religinių pastatų bei kapaviečių tvarkybos, konservavimo, restauravimo darbams. 2017 m. liepos mėn. Joniškyje buvo iškilmingai atidaryta jau minėta Baltoji sinagoga, kuri yra vienas seniausių miesto pastatų. Kartu su vėliau pastatyta Raudonąja sinagoga šie maldos namai sudaro unikalų XIX amžiaus sinagogų kompleksą.

Iš ES struktūrinių fondų paramos programos 2014–2020 m. lėšų yra numatyta skirti finansavimą Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus (VVGŽM) pastato Vilniuje rekonstrukcijai, kur bus įrengtas Litvakų kultūros centras. 2018 m. bus pradėti įgyvendinti darbai Vilniaus žydų geto bibliotekos pastate Žemaitijos g. 4, jis taps kelis muziejaus komplekso objektus apimančio maršruto dalimi, į kurį ateityje numatoma perkelti atnaujintą Holokausto ekspoziciją.

Kultūros ministerija glaudžiai bendradarbiauja su Tarptautiniu Holokausto atminties aljansu (IHRA), kuris vienija 31 šalies vyriausybes, istorikus, švietėjus, muziejininkus ir kitus asmenis, dirbančius Holokausto tyrimų, švietimo ir atminimo srityse. Memorialo ir muziejų darbo grupei šioje organizacijoje šiuo metu pirmininkauja VVGŽM direktoriaus pavaduotoja muziejaus veiklai dr. Kamilė Rupeikaitė.

Šiais metais kovo mėnesį pirmą kartą Lietuvos ir IHRA bendradarbiavimo istorijoje vyko IHRA ir VVGŽM surengta tarptautinė konferencija „Masinių žudynių pradžia: 1941 m. vasaros – rudens žudynių vietų identifikavimas ir atminimas“, kurios metu dėmesys buvo sutelktas masinių žudynių vietų identifikavimui, žymėjimui ir atminčiai.

Lietuvos ir JAV Vyriausybės yra pasirašiusios susitarimą dėl tam tikrų kultūros objektų apsaugos ir išsaugojimo, kuriame numatyta, kad kiekviena valstybė imasi atitinkamų veiksmų, apsaugant visų nacionalinių, religinių ar etninių grupių, kurios gyvena ar gyveno jų teritorijoje, įskaitant per Antrąjį pasaulinį karą vykdyto genocido aukas, kultūros paveldą. Lietuvoje šio Susitarimo vykdomasis atstovas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.