Tarptautinis projektas gerins kultūros paveldo valdymą

Data

2019 12 12

Įvertinimas
5
heritas.PNG

Gruodžio 11 d. Kultūros paveldo centras ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė valstybinio planavimo projekto FIXUS finansavimo sutartį. Projektu siekiama gerinti kultūros paveldo valdymą didinant prevencinę priežiūrą, tad į kultūros paveldo apsaugos sistemą įvedama nauja paslauga – kultūros paveldo objektų prevencinės stebėsenos ir priežiūros sistema, stiprinami  objektų valdytojų sąmoningumo, prevencinės priežiūros įgūdžiai.

Bus suformuotos trys mobilios komandos, kurios prižiūrės, stebės, tirs, teiks ataskaitas apie atrinktų 200 objektų būklę, konsultuos objektų savininkus, valdytojus, atliks nedidelius tvarkybos–avarinės grėsmės šalinimo darbus, parengs individualų prevencinės priežiūros planą. Taip bus gilinamos kultūros paveldo valdytojų žinios apie turimą objektą, jo prevencinę priežiūrą, užkertamas kelias didesniems pažeidimams, kuriems po tam tikro laiko reikėtų restauravimo darbų.

Projekto metu regionuose pagal planuojamų 200 objektų išsidėstymo vietas numatomos konsultacijos, seminarai ir mokymai, skirti bendruomenėms, kultūros paveldo savininkams, valdytojams.

Projekto pareiškėjas – BĮ Kultūros paveldo centras. Projekto partneris – VĮ Lietuvos paminklai, Kultūros paveldo departamentas. Projektas vykdomas bendradarbiaujant su institucijomis iš Norvegijos, atsakingomis už šios šalies teritorijų, bažnyčių ir kultūros paveldo valdymą.

Projekto vertė – 1 611 765 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos 2014–2021 m. lėšų.

Nuotraukoje – vizito akimirka į vieną iš analogiškus projektus įgyvendinančių šalių