Stiprinama socialinė partnerystė kultūros sektoriuje

Data

2019 12 19

Įvertinimas
5
IMG_5226.JPG

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus ketvirtadienį pasirašė susitarimą dėl Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo. Sutartis papildoma kultūros darbuotojams palankesnėmis nuostatomis dėl kvalifikacijos kėlimo, poilsio dienų suteikimo, kitais aspektais.

„Ateinantys metai turėtų būti visapusiškai palankesni kultūros darbuotojams. Rengiant 2020-ųjų biudžetą pavyko susiderėti dėl atlyginimų kėlimo visam kultūros sektoriui. Tai vertinu kaip labai pozityvų dalyką, kaip ir nuolatinį dialogą su įvairių sričių kultūros darbuotojais ir jiems atstovaujančia profesine sąjunga“, – sakė kultūros ministras.

Susitarime, papildančiame kolektyvinę sutartį, numatyta, kad kultūros įstaiga iš jai patvirtintų bendrųjų asignavimų turi numatyti lėšų darbuotojų mokymui ir kompetencijų tobulinimui ar kvalifikacijos kėlimui.  Per metus šiems tikslams kultūros įstaigos numatomų lėšų suma turi būti ne mažesnė kaip 0,5 procento nuo kultūros įstaigos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio sumos, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotos einamųjų metų sausio 1 d.

Susitarime taip pat numatyta, kad darbuotojų, kuriems nustatytas 5 arba 6 darbo dienų per savaitę skaičius, darbo grafikai kultūros įstaigos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka turi būti derinami su profesine sąjunga, siekiant sudaryti galimybę darbuotojams ne mažiau nei vieną kartą per mėnesį turėti dvi poilsio dienas iš eilės, iš kurių bent viena turi būti šeštadienį arba sekmadienį, išskyrus atvejus, kai darbuotojas pageidauja kitaip.

Lietuvos kultūros šakos kolektyvinę sutartį kultūros ministras M. Kvietkauskas ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas J. Rimkus pasirašė šių metų kovo mėnesį. Tai viena pirmųjų tokio pobūdžio sutarčių, pasirašytų su ministerija. Sutartis ir šiandien pasirašytas susitarimas dėl jos papildymo stiprina socialinę partnerystę šalies kultūros sektoriuje.