Skirtas finansavimas projektams iš Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšų

Data

2015 12 21

Įvertinimas
1
LRKM.jpg

Kultūros ministras Šarūnas Birutis 2015 m. gruodžio 18  d. pasirašė įsakymą Nr. ĮV–878 „Dėl dalinio finansavimo skyrimo projektams iš kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšų“. Šios programos lėšas sudaro dalis kompensacinio atlyginimo, surinkto už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais.

Projektams finansuoti buvo skirta 949 544,10 Eur, iš kurių kūrybinės veiklos projektams skirta 45 proc. sumos – 427 294,84 Eur, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektams – 55 proc. sumos – 522 249,26 Eur.

Paraiškas projektams finansuoti pateikė128 pareiškėjai. Bendra projektams prašoma suma 3 335 642.43 Eur. Ekspertų komisija įvertinusi pateiktus projektus rekomendavo finansavimą skirti 28 autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektams ir 31 kūrybinės veiklos projektui finansuoti.

Ekspertų komisija projektų paraiškas vertino atsižvelgdama į Programos apraše numatytus kriterijus:

- skatinti kūrybinę veiklą finansuojant kūrybinės veiklos projektus, kurie skatintų kūrybingumą ir teisėtą kūrybinės veiklos rezultatų sklaidą, deramą atlygį meno kūrėjams ir pagarbą intelektinei nuosavybei, ugdytų jaunųjų meno kūrėjų kartą ir sudarytų palankesnes sąlygas Lietuvos kūrybinės industrijos plėtrai ir žinomumui;

- skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą finansuojant autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektus, kurie užtikrintų deramą autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, atsižvelgiant į naujų skaitmeninių technologijų įtaką kūrinių išraiškos ir sklaidos būdams bei visuomenės poreikiams, susijusiems su kūrinių teisėtos skaitmeninės prieigos plėtra, ugdytų visuomenės pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui.

Skiriant Programos lėšas kūrybinės veiklos projektams, prioritetas buvo teikiamas:

projektams, užtikrinantiems deramą atlygį autoriams ir atlikėjams bei skatinantiems jų kūrybingumą,

projektams,  skatinantiems jaunųjų menininkų profesionalią kūrybinę veiklą ir jos rezultatų sklaidą,

projektams užtikrinantiems Lietuvos kūrybinių industrijų paslaugų ir produktų žinomumą bei prieinamumą visuomenei.

Skiriant Programos lėšas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektams, prioritetas buvo teikiamas projektams, skatinantiems naujus autorių teisių ir gretutinių teisių licencijavimo modelius, reikšmingus kūrinių teisėtos prieigos plėtrai ir bendros Europos Sąjungos skaitmeninės rinkos kūrimui, socialinės reklamos projektams bei neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymui skirtų programų parengimo bei įgyvendinimo projektams.

Kultūros ministro 2015 m. gruodžio 18  d. įsakymas Nr. ĮV–878 „Dėl dalinio finansavimo skyrimo projektams iš kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšų“.